Vyjádření RRTV k výsledku arbitráže CME Czech Republic B.V. versus ČR

radiotv2221. Rada konstatuje, že její odpovědnost za výsledek arbitráže je vymezena zákonem o vysílání ve znění, v rozhodné době platném.
Rada jednomyslně podporuje ustavení sněmovní vyšetřovací komise, která posoudí míru odpovědnosti všech zainteresovaných, i to, zda nebyl porušen tehdy platný zákon a zda Rada při řešení případu využila všech zákonných možností.
2. Rada opakovaně připomíná, že novela zákona o vysílání č. 301/1995 Sb. postavila Radu obrazně i fakticky do role „policie“, které bylo zákonem znemožněno používat „zbraň“ a nyní se jí klade za vinu, že se tímto zákonem řídila. Rada proto pokládá za nutné upozornit, že jako orgán státní správy nemá jinou možnost, než postupovat podle zákona.
3. Rada se důrazně ohrazuje proti výrokům některých politiků, včetně ústavních činitelů, že „legitimizovala“ rozchod Vladimíra Železného se společností ČNTS. Stejně tak odmítá výrok dvou arbitrů, že aktivně podporovala Vladimíra Železného. Nepravdivost tohoto výroku potvrzuje i opačný výsledek první, „londýnské“ arbitráže.
Rada v době vzniku sporu vyvíjela tlak na obě strany směrem k dohodě. Razance tohoto působení ale byla opět dána pouze tehdy platným zněním zákona.
Zároveň Rada vyslovuje podiv nad postoji, které bezvýhradně akceptují výrok o vině ČR, a to v situaci, kdy existuje řada dokladů o rozpornosti rozhodnutí této arbitráže.
4. Vzhledem k dosud neukončenému řízení u odvolacího soudu ve Stockholmu Rada zaujme konečné stanovisko po jeho rozhodnutí.
V Praze dne 18.března 2003
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .