Stanovisko PPF k arbitráži

radiotv222V souvislosti s rozhodnutím tzv. Stockholmské arbitráže, podle které je Česká republika povinna uhradit bývalým investorům TV Nova, společnosti CME, 10,4 mld Kč zveřejnil předseda vlády opakovaně svou úvahu o možnosti přenést část odpovědnosti arbitrážemi a dalšími právními úkony na TV Nova. Finanční skupina PPF, jako podílník TV Nova, tyto spekulace předsedy vlády a některých dalších ústavních činitelů zásadně odmítá. PPF nebyla přímo ani nepřímo účastníkem tohoto sporu, neměla žádnou možnost tento spor ovlivnit, objasnit či obhájit v něm své počínání, které také v žádném ohledu nebylo v tomto sporu napadeno. Ve sporu bylo napadeno počínání státních orgánů a stát jako účastník sporu měl také v jeho průběhu příslušná práva se hájit. Státní orgány k tomu mohly využít i pomoci a podpory , kterou PPF nabídla. Tato nabídka byla odmítnuta.
Jako spoluvlastník TV Nova postupuje PPF v souladu s platnými zákony, požadavky regulátora a s odpovědností v širokém smyslu. Svědčí o tom i fakt, že v souladu se soudním rozhodnutím ve sporu, který se dotýkal majetkových účastí CET 21, poskytla PPF potřebné finanční prostředky (ve výši zhruba 1 mld. Kč) k úhradě pohledávky CME. Tato skutečnost přispěla nejen k vyjasnění právního a ekonomické postavení TV Nova, ale výrazně též zlepšila postavení českého státu v arbitráži , kterou proti němu CME vedla. Této skutečnosti nebylo rovněž podle názoru PPF dostatečně využito. Spekulace o možných legislativních změnách a zpochybňování platnosti vysílací licence TV Nova ve svém důsledku poškozují investici PPF. Zhoršují i postavení České republiky v dalších arbitrážích o ochraně zahraničních investic, které v současné době proti České republice probíhají. Proti poškozování své investice je skupina PPF připravena postupovat stejnou standardní cestou jako ostatní investoři v České republice.
Ivan Lackovič

tiskový mluvčí skupiny PPF

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .