RRTV se zabývala důkazními materiály arbitráže CME proti České republice

radiotv222Vedení Rady se na svém jednání dne 24. 3. 2003 zabývalo důkazními materiály arbitráže CME Czech Republic B.V. proti České republice.
Po prověření dokladů, poskytnutých v součinnosti Ministerstvu financí, vedení Rady konstatovalo, že jeden ze stěžejních důkazních materiálů není dokumentem Rady, přestože je za takový vydáván. Jedná se o „zápis“ z „jednání“ Rady s dr. Železným ze dne 2. 3. 1999.
K tomu vedení Rady sděluje následující:
1. Zmíněné „jednání“ proběhlo 2. 3. 1999 v době přerušení 5. zasedání Rady v režimu tzv. návštěvního dne, který má podle jednacího řádu Rady výlučně informativní charakter. V rámci návštěvních dnů se proto nepořizují žádné zápisy. Dokument, který je za takový zápis vydáván, nemohl proto z podstaty věci jako zápis vůbec vzniknout.
2. V čl. 539 a dalších Mezitímního nálezu arbitráže je však dokument prezentován jako „zápis“. Dále se v tomto článku říká, že „dr. Železný… navštívil mediální radu v tzv. inspekční den“. Označení „inspekční den“ však navozuje dojem kontrolního a řádného jednacího mechanizmu Rady. Část Mezitímního nálezu arbitráže tedy vychází z právně naprosto pochybného dokumentu, který je navíc v čl. 539 účelově prezentován v neexistujících souvislostech.
3. Za zmíněný „zápis“ z „jednání“ je vydáván nesignovaný počítačový dokument, který pochází podle dosavadních zjištění z počítače bývalé vedoucí Úřadu Rady. Jedná se o její osobní poznámky ze zmíněného návštěvního dne. Ty byly navíc údajně dodatečně pozměněny v části, která u arbitráže posloužila jako hlavní důkaz spolčení Rady s dr. Železným proti ČNTS. Tato část poznámek je shodně podle všech tehdejších členů Rady v příkrém rozporu s průběhem návštěvního dne.
4. Radě nebyl tento dokument nikdy předložen ke schválení a v žádném případě jej nelze považovat za řádný dokument Rady. Vedení Rady se zatím nepodařilo spolehlivě zjistit, kým a za jakým účelem byl zařazen do úředního spisu a následně vydáván za relevantní důkazní materiál.
5. Vedení Rady se pozastavuje nad tím, že právně pochybný dokument protistrana a následně i arbitráž použila jako jeden z klíčových důkazních materiálů, a že se při jednání arbitráže nepodařilo české straně takový postup zpochybnit.
6. Vzhledem ke shora zjištěným skutečnostem vedení Rady předloží na nejbližším zasedání Rady k rozhodnutí návrh na postoupení celé věci orgánům činným v trestním řízení.
7. O svém zjištění vedení Rady informovalo písemně ministra financí a další ústavní činitele.
V Praze dne 26. března 2003.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .