Proč Nově vadí reklama a vyšší poplatky pro ČT

radiotv222Poslaneckou sněmovnu čeká bitva o vyšší koncesionářské poplatky pro Českou televizi a vyšší kvótu reklamy na veřejnoprávní televizi. Vládní návrhy zákonů o koncesionářských poplatcích a ČT se dostávají pod palbu kritiky komerčních televizí, zejména TV Nova. Právě Nově totiž vyšší zisky ČT mohou nepřímo uškodit. Důvodů je několik a všechny dohromady mohou vést k jedinému: poklesu podílu TV Nova na trhu a nižším ziskům z prodeje reklamních časů. Tedy k tomu, co by se majitelům Novy rozhodně nelíbilo.

Důvod 1: Více peněz na výrobu pořadů

Pokud by Česká televize mohla od koncesionářů vybírat 95 místo současných 75 korun měsíčně, a zvýšila by se kvóta vymezená pro reklamní spoty z jednoho na tři procenta celkového vysílacího času, znamenalo by to více peněz pro výrobu pořadů. ČT v současné době vysílá více repríz než premiér, ale i tak vyrábí nejvíce vlastní tvorby ze všech českých televizí. Pokud by měla k dispozici ještě více peněz, mohla by se věnovat náročnějším projektům, například dlouhodobému vytváření vlastních formátů, které by později mohla prodávat jako licencované pořady do zahraničí. Oproti tomu komerční televize nikdy nebudou do výroby pořadů investovat více, než je nezbytně nutné – samy by se okrádaly o zisk.

Důvod 2: Digitalizace

Pokud by se čistě náhodou podařilo v parlamentu prosadit zvýšení poplatků i podílu reklamy v ČT, televize by získala potřebné peníze pro digitalizaci vysílání. Asi nikdo už nepochybuje o tom, že digitalizaci v České republice může nastartovat pouze veřejnoprávní televize. Zájmem komerčních stanic je pokud možno co nejdéle udržet stav, kdy se na trhu nebudou moci objevit další hráči. Digitalizace umožní vznik pěti až deseti dalších celoplošných televizí, včetně dvou až tří dalších veřejnoprávních kanálů. Česká televize je v plánech na digitalizaci nejdál, už dva roky pracuje na projektu zpravodajského kanálu ČT3 a vzdělávacího programu ČT4. Pokud by se peníze pro ČT na digitalizaci nesehnaly, a celý proces by stál na komerčních televizích, čeští diváci by se digitálních kanálů zřejmě nikdy nedočkali.

Důvod 3: Velký zájem zadavatelů reklamy o ČT

Česká televize je pro zadavatele reklamy velmi atraktivní médium. Na rozdíl od Novy a Primy totiž může nabídnout širokou paletu cílových skupin, včetně hodně žádaných mladých diváků v produktivním věku, s vyššími příjmy, vzděláním a touhou nakupovat značkové zboží. Vypovídá o tom velká vyprodanost jednoprocentní kvóty vyhrazené pro vysílání reklamy. Komerční televize mohou reklamě vymezit až 15 procent vysílacího času, a tento prostor dokáží využít přibližně z třetiny. Veřejnoprávní televize nesmí pořady přerušovat reklamními bloky a v jedné hodině může odvysílat maximálně šest minut reklamy. Komerční televize mohou v hodině vymezit reklamě 12 minut a pořad mohou přerušit po každých 20 minutách. Zvýšení reklamního limitu pro ČT i minut věnovaných reklamě v jedné vysílací hodině by mohlo uspokojit poptávku zadavatelů reklamy o atraktivní vysílací časy v prime timu, na které se pomalu dělají pořadníky. Na druhou stranu je třeba připomenout, že prozatimní generální ředitel na poslední tiskové konferenci prohlásil, že v případě zvýšení reklamní kvóty by nezvyšroval objem reklamy v prime timu, ale v ostatních časech.

Důvod 4: Vyšší sledovanost ČT

Všechny tři výše zmíněné důvody by za předpokladu efektivního vedly k dalšímu nárůstu sledovanosti ČT a jejího podílu na trhu. Pro komerční televize, zejména pro Novu, by to znamenalo další pokles (podíl Novy od roku 1999, kdy se Vladimír Železný rozešel se CME, neustále mírně klesá – z původních 50 procent na nynějších přibližně 43). Při prodeji reklamy na komerčních televizích přitom rozhoduje dosažená sledovanost, takže čím větší pokles podílu na trhu, tím nižší zisk…

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .