Podá RRTV trestní oznámení sama na sebe?

radiotv222Praha 26. března 2003 – Podle Martina Muchky, předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, se rada sešla minulé pondělí, aby prodiskutovala „nové skutečnosti“ v souvislosti s arbitrážním řízením mezi CME a ČR. „Zjistili jsme, že jeden z těchto materiálů neměl vůbec v té arbitráži co dělat. Jedná se o klíčový dokument, na základě kterého arbitráž skončila tak, jak skončila. Takže jsme se tou věcí zabývali, snažili jsme se dopracovat k tomu, jak se to tam dostalo,“ informoval Muchka 24. března server www.ceskamedia.cz. Onen dokument je zápisem z tajného jednání mezi radou a Vladimírem Železným z 2. března 1999, při kterém Železný radu informoval o svém záměru poškodit ČNTS a při kterém rovněž navrhl způsob podpory ze strany rady. Podle Muchkova vyjádření hodlá rada na svém příštím zasedání rozhodnout, zda v této souvislosti podá trestní na neznámého pachatele.
Ve skutečnosti to však byla právě Česká republika, která dokument označený R-97 (R=Respondent – odpůrce) předložila jako důkaz v arbitrážním řízení. Pravost dokumentu však nikdy nezpochybnil ani Josef Josefík, ani Josef Musil, členové RRTV, kteří za ČR v arbitrážním řízení svědčili. Člověk, který zápis pořídil a který byl rovněž Českou republikou předvolán jako svědek, pravost dokumentu R-97 a přesnost zápisu potvrdil.
„Rada a někteří její členové se neustále snaží občany ČR dezinformovat tím, že předstírají, že se objevily nové informace. Činí tak i přesto, že vědí, že dokument je autentický, že pochází z archivu rady a že byl v arbitrážním řízení předložen jako důkaz právníky ČR. Pánové Josefík a Musil by se měli stydět!,“ uvedl Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME.
Mezinárodní arbitrážní tribunál vydal v arbitrážním sporu CME s Českou republikou závěrečný výrok ve prospěch CME. Podle arbitrážního rozhodnutí obdrží CME částku 269 814 000 USD a úrok ve výši 10 % p.a. od 23. února 2000 až do úplného zaplacení. Dále CME obdrží 1 007 749,81 USD na úhradu nákladů částečného arbitrážního výroku z 13. září 2001 a úrok ve výši 10 % p.a. od 14. 9. 2001 z částky nákladů až do úplného zaplacení. Celková částka k úhradě ze strany České republiky činila dnes v poledne činila 354 267 000 USD. Denně se tato částka zvyšuje o 74 197,74 USD až do úplného zaplacení. Společnost CME vystavila celý text arbitrážního rozhodnutí v anglickém jazyce na internetových stránkách CME na adrese www.cetv-net.com a český právně nezávazný překlad na internetových stránkách ČNTS na adrese www.cnts.cz. Obě strany se dohodly, že nebudou arbitrážní výrok až do 31. března 2003 více komentovat.
Kontakt:

Donath-Burson-Marsteller

Michal Donath

GSM: +420 602 222 128

michal_donath@cz.bm.com

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .