Mediaresearch otestuje sledovanost a poslechovost pomocí technologie ReMark

Od počátku května se ve vysílání pěti televizí a sedmi rádií objevily signály, které lidské ucho nezaznamená. Zachytí je ovšem speciální příjmače, které budou nosit vybraní respondenti v rámci průzkumu sledovanosti a poslechovosti mimo domácnosti. Pilotní projekt měření sledovanosti televizí a poslechovosti rádií pomocí technologie ReMark vyvrocholí několikatýdenním testem v září letošního roku.

Společnost Mediaresearch testuje nový způsob měření elektronických médií, tedy sledovanost televizí a poslechovost rádií. Nové měření umožní získat data o chování televizních diváků mimo domov. Zařízení využívá značek neslyšitelných lidským uchem, zachycených mobilním přijímačem, který s sebou nosí respondenti výzkumu. Zejména v době velkých sportovních akcí diváci sledují fotbalové či hokejové přenosy na velkoplošných projekcích, v restauracích a sportovních barech. To se však nepromítá do současných oficiálních průzkumů sledovanosti Mediaresearch, neboť nyní používané peoplemetry mají lidé z panelu výzkumu umístěny pouze ve svých domovech. U rádií, kde současný výzkum měří poslech obecně jde o to zjistit jak se „skutečné“ chování odlišuje od odhadu chování podle paměťové stopy (poslech rádia včera).


Zvuk stanice je ve zkušebním měření označen speciální značkou, kterou lidské ucho neslyší. „Zachytí ji speciální mobilní měřící technologie ReMark, která je tak díky této značce schopna zaznamenat sledovanost či poslechovost takto označeného média, kdekoli se člověk pohybuje,“ uvádí Irena Wintrová ze společnosti Mediaresearch. Zařízení má podobu krabičky o rozměrech 65 krát 50 krát 15 mm a hmotnosti 150 gramů, které účastník měření nosí stále při sobě, ať už na opasku, na oděvu nebo na šňůře kolem krku. Zařízení má pohybové čidlo, je schopno identifikovat až 255 různých značek a je schopno uložit až 1MB dat.


Cílová skupina, na které bude Pilot realizován, jsou osoby starší 15-ti let žijící v Praze. V Pilotu bude použito celkem 200 přenosných zařízení ReMark a celkem se v panelu vystřídá 900 různých respondentů. Bude garantována reprezentativita panelu v každý den projektu. V běžný den Pilotu bude rozdáno mezi respondenty celkem 175 zařízení ReMark, zbylá zařízení budou u terénních pracovníků Mediaresearch pro logistické potřeby. Realizátor předpokládá, že za každý den bude možné zpracovat data alespoň ze 120 zařízení.


Cílem je zjistit sledovanost mimo domácnosti a srovnání s TV-metry


Výsledná data pro každého respondenta budou identického charakteru jako jsou data z TV metrového panelu. Přestože technologie ReMark je od počátku konstruována tak, že poskytuje údaje o sledovanosti médií s přesností na jednu minutu, výstupem primárních dat mohou být údaje o jednotlivých vteřinách a bude tedy možné poskytovat i vteřinová data.


Výstupem bude průběh ATS (průměrná doba poslechu/sledovanosti) v běžném dni a průměrný denní a čtrnáctidenní reach, rating, share a ATS pro každou ze sledovaných stanic. Hlavním cílem projektu je zjištění podílu sledovanosti televizí mimo domácnosti a srovnání výstupu ze současně používaných TV-metrů s daty z ReMarku a rádií v porovnání s výsledky Radioprojektu.


Ve výzkumu bude speciálním zvukovým znamením označeno pět televizních stanic ČT1, ČT2, ČT4 Sport, ČT24, NOVA, do pilotního měření je zapojeno i sedm rozhlasových stanic Český rozhlas 1 – Radiožurnál, ČRo 2 – Praha, Rádio Impuls, Frekvence 1, Evropa 2, Rádio Blaník a Fajn Rádio.


Na realizaci Pilotního projektu participují partnerské výzkumné společnosti Median a Stem/Mark. Obě společnosti jsou současným realizátorem Radioprojektu a v Pilotním průzkumu se budou spolu s Mediaresearch podílet na získání respondentů ochotných nosit měřící zařízení. Tato spolupráce bude nejen garancí kvality Pilotu pro, ale může být zároveň určitou vizí pro případný budoucí koncept televizního a rozhlasového měření ve společném projektu elektronických médií.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .