Informace týkající se zvýšení koncesionářského poplatku

radiotv222Diskuse o výši televizního poplatku ze současných 75,- Kč měsíčně inspirovala řadu diváků, kteří se dotazují, zda mohou platit zvýšený poplatek dobrovolně. Se stejnou myšlenkou vystoupili i představitelé FITES a předali poslancům Parlamentu ČR symbolické dvacetikoruny. Rovněž další umělci a tvůrci vyjadřují této iniciativě svou osobní podporu.

Protože je však televizní poplatek stanoven zákonem, nelze jej dobrovolně zvýšit a nelze tyto částky přijímat ve stejném režimu jako televizní poplatky. Na základě stanoviska Ministerstva financí k této otázce sděluje Česká televize na četné dotazy, že částky lze zasílat formou daru. Finanční dar v této výši je osvobozen od daně, částka, která bude takto shromážděna, bude ve vysílání České televize využita k zabezpečení veřejné služby. Číslo konta, vedeného u ČSOB: 666 0 333/0300.

Ing. Martin Švehla

ředitel Komunikace ČT

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .