Antimonopolní úřad se postavil za zachování reklamy v ČT

Do diskuze o stavu televizního reklamního trhu v situaci, kdy do něj zatím nemohou zasáhnout nové digitální stanice, se zapojil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podle jeho mínění by měl být inzertní čas i nadále zachován ve vysílání České televize. Podle stávající právní úpravy by až na výjimky měla z ČT zcela zmizet od 1.ledna příštího roku. Shodný názor s antimonopolním úřadem má i profesní Sdružení za konkurenci na trhu TV reklamy.

K zastáncům zachování prostoru pro reklamu ve veřejnoprávní televizi se přidal významný spojenec – Úřad pro hospodářskou soutěž (ÚOHS). „Přechod na pozemní digitální vysílání měl zajistit širší možnosti výběru pro zadavatele reklamy, zvláště za situace, kdy je plánováno zrušení veškerého reklamního prostoru na veřejnoprávních kanálech,“ uvádí Kristián Chalupa z odboru vnějších vztahů ÚOHS.


Připomíná, že díky zablokování digitálních licencí pro šest nových stanic hrozí televiznímu reklamnímu trhu z hlediska hospodářské soutěže velké nebezpečí. „Na desetimiliardovém trhu po vypuštění reklamy z České televize zbudou již pouze dva soutěžitelé. Ostatní potenciální účastníci trhu, kteří by v případě zahájení celoplošného digitálního vysílání mohli Českou televizi alespoň částečně nahradit, budou zcela vyloučeni až do doby, kdy se podaří digitální televizi spustit,“ shrnuje současný stav Chalupa.


Úřad varuje, že pokud se proces digitalizace nepodaří zásadním způsobem urychlit, může být soutěž na televizním reklamním trhu podstatně ohrožena. „Myšlenka na vrácení reklamních časů do České televize je proto opodstatněná a ÚOHS ji bude podporovat,“ dodal mluvčí úřadu.


Na pokřivené podmínky tuzemského inzertního trhu poukazuje i Sdružení za konkurenci na trhu TV reklamy, jehož členy jsou zadavatelé, reklamní a komunikační agentury a další subjekty. Za současné vládce reklamního byznysu na obrazovkách označují duopol komerčních televizí Nova a Prima.


„Jsme přesvědčeni, že úplné zrušení reklamních časů na ČT přinese rozpad standardního tržního mechanismu na televizní scéně a zvýšení cen reklam, které se následně promítne do růstu cen výrobků i do strategií inzerentů,“ vysvětlil předseda přípravného výboru Sdružení Jiří Mikeš, který působí na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací VŠE.


Sdružení navrhuje zákonem ponechat každému ze čtyř kanálů České televize jedno procento vysílacího času pro reklamu s možností jejich sčítání a při zachování maximálních hodinových limitů. „A to minimálně do doby, než v ČR začnou nové digitální televize prokazatelně působit jako protiváha současného duopolu komerčních televizí,“ naznačilo časový rámec platnosti navrhovaného zákona Sdružení za konkurenci na trhu TV reklamy.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .