Prima požádala o bonusovou licenci, Nova zatím ne

Odlišně se obě komerční celoplošné televize postavili k možnosti získat bonusovou licenci, která jim vyplynula z novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Pokud by do 29. srpna odsouhlasily Technický plán přechodu na digitální vysílání, získaly by právo na jednu díigitálníé licenci navíc. Prima o bonusovou licenci požádala, přestože definitivní verze TPP ještě nebyla schválena. Nova zatím vyčkává.

„FTV Prima, spol. s r.o. doručila RRTV prohlášení, ve kterém souhlasí s prováděním změn v souboru technických parametrů vysílání stanoveném v licenci v souladu s Technickým plánem přechodu a zavazuje se ukončit analogové vysílání v termínu stanoveném Technickým plánem přechodu. Souhlas je vzhledem k tomu, že Technický plán přechodu nebyl doposud vydán a není proto nyní zřejmé, jaký bude mít obsah, podmíněn naplněním požadavků dle digitální novely zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a Koncepce rozvoje digitálního vysílání v České republice schválené vládou,“ uvedla tisková mluvčí Primy Jana Malíková.


„Situaci nepokládáme za zcela standardní, byť rozumíme důvodům, které Český telekomunikační úřad vedly ke zdržení vydání Technického plánu přechodu. Samozřejmě bychom před udělením souhlasu rádi znali jeho obsah, neboť se jedná o dokument, který výrazně ovlivní televizní vysílání v České republice. Vzhledem k tomu, že jej neznáme, musíme náš souhlas podmínit. Naše podmínky však vycházejí ze zákona a vládní koncepce a pokládáme je za legitimní. S udělením kompenzační licence již dlouhodobě počítáme a pokud by nám dnes marně vypršela zákonná lhůta k vyslovení souhlasu s Technickým plánem přechodu, nikdo by nám licenci nezaručil. Právě proto, že situace není zcela standardní, chceme s RRTV ještě před podáním žádosti o licenci jednat. Na podání žádosti o kompenzační licenci se totiž žádná zákonná lhůta nevztahuje,“ říká generální ředitel Martin Dvořák.


Podmínkou souhlasu Primy je požadavek, aby byl TPP sestaven tak, aby v každé etapě přechodu zaručil transparentní, rovný a nediskriminační přístup k provozovatelům televizního vysílání. Dalšími podmínkami, vycházejícími z vládní koncepce, jsou, že k dokončení přechodu na digitální vysílání v jednotlivých oblastech dojde teprve tehdy, až bude pokrytí území digitálním vysíláním minimálně odpovídat stávajícímu analogovému pokrytí, že bude zajištěna možnost minimálně 3 měsíčního souběhu analogového a digitálního vysílání, že proběhne informační kampaň o přechodu na digitální vysílání a že bude v obchodní síti dostatek set top boxů. Všechny tyto podmínky směřují podle Primy k minimalizaci negativních dopadů přechodu na digitální vysílání na diváky.


Ředitel TV Nova Petr Dvořák v Pressklubu Frekvence 1 řekl, že Nova v plánu vidí nesrovnalosti: „Problém byl v tom, že tenhle plán nejasně definoval naše nároky a naše práva. My jsem s tím nemohli souhlasit.“ Toto stanovisko prý sdělili i Českému telekomunikačnímu úřadu. „On (ČTÚ) na základě našich připomínek svolil k tomu, aby byl ten plán dopracován, aby byl dopracován do konce roku.“ Dvořák řekl, že teď je vše na poslancích. „Já doufám, že zákonodárci pochopí, že šlo jen o chybu v tom zákoně a že ten zákon poté, co sněmovna začne být funkční, že ho změní v tomto stavu tak, abychom si o tu digitální bonusovou licenci mohli požádat v budoucnu.“

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .