Nova přistoupila ke Koalici pro digitální vysílání, má však výhrady

Ke Koalici pro digitální vysílání, jejímž cílem je podporovat brzký nástup zemského digitálního vysílání v Česku, se připojila i televize Nova. Navrhla však několik změn v úvodnímu prohlášení této skupiny. Důkladné prostudování tohoto dokumentu bylo důvodem, proč se k němu Nova připojila až devět dní po jeho vzniku.

20. června vznikla z iniciativy Národní koordinační skupiny pro digitalizaci Koalice pro digitální vysílání. „Smyslem nového sdružení je upozornit na skutečnost, že současný stav přechodu z analogového na digitální vysílání brání všem divákům využívat výhody digitální televize,“ uvádí Koalice ve svém úvodním prohlášení.


Dále v něm deklaruje podporu chystané novele zákonů o televizním vysílání, která by měla pomoci odblokovat patový stav v digitalizaci. „Měla by být transparentní a nediskriminační ke všem provozovatelům. Neměla by ani nijak poškodit diváky, zejména pokud jde o seniory nebo hendikepované občany,“ upozornila Koalice. Poukázala také na zablokování přístupu nových stanic na obrazovky i vstupu nových subjektů na trh s televizní reklamou.


Ke Koalici se připojili Česká televize, Asociace digitálních televizí (sdružuje šest digitálních stanic, které před rokem odbrželi digitální licence, ale rozhodnutím soudu o ně později přišli – Febio TV, TV Barrandov, Z1, Óčko, TV Pohoda a RTA), Asociace spotřební elektroniky, Asociace českých reklamních agentur i Czech Digital Group (provozovatel multiplexu B v Praze a Středních Čechách).


Na vznik tohoto sdružení zareagovala i nejsilnější tuzemská komerční stanice TV Nova. „Ustanovení takovéto koalice je podle našeho názoru krok správným směrem,“ řekl generální ředitel TV Nova Petr Dvořák a dále připomněl: „Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že bez společné platformy sdružující všechny ty, kterých se proces digitalizace televizního vysílání dotýká, nelze tak náročnou operaci uskutečnit.“


Ředitel Dvořák také objasnil, proč se Nova ke Koalici přihlásila až po devíti dnech od jejího vzniku. „Naše stanice je vlastněná společností CME kotovanou na burze. Při podpisu tak závažných dokumentů pro nás proto platí striktní pravidla a nemůžeme je podepsat bez důkladné analýzy. To je důvodem, proč jsme se k prohlášení nepřipojili přímo na místě v den jeho vyhlášení. Po důkladném prostudování dokumentu jsme se navíc shodli na tom, že prohlášení by mělo obsahovat některá dílčí doplnění a změny.“


Mezi nimi je vypuštění zmínky o reálných termínech pro vypnutí analogového vysílání. Nova také prosazuje zohlednit podmínku dosažení dostatečného pokrytí domácností digitálním signálem a jejich dostatečné vybavenosti zařízením umožňujícím jeho příjem před úplným přechodem na zemské digitální vysílání. Nově se také nelíbí již zmíněná poznámka o tom, že současný zablokovaný stav brání přístupu dalších televizních subjektů na trh s televizní reklamou. Na něm v současnosti dominuje právě TV Nova.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .