Nový manažment STV plánuje verejnoprávny multiplex

Nový generálny riaditeľ Slovenskej televízie Radim Hreha včera priblížil priority svojho manažérskeho tímu v Mlynskej doline. Najväčšou výzvou má byť vedúca úloha STV pri prechode na digitálne vysielanie. Kvôli tomu Hreha zriadil aj nový post riaditeľa strategického rozvoja, ktorý bude zastávať doterajší šéfanalytik České televize Nikolaj Savický.

Hlavnou agendou Savického bude práve digitalizácia a technologický rozvoj STV. Za prioritu si on sám stanovil účasť na tvorbe zákona o digitalizácii vysielania a perspektívne vytvorenie verejnoprávneho multiplexu, kde by boli zastúpené minimálne štyri televízne a viacero rozhlasových programov. Slovenská legislatíva však zatiaľ so vznikom takéhoto multiplexu nepočíta, a práve to sa nový manažment pokúsi ovplyvniť.


Vo výhľade dva nové verejnoprávne kanály


Radim Hreha vo svojom riadiacom projekte vyšpecifikoval pomerne ambiciózne ciele ohľadom digitalizácie. Nový multiplex by za optimálnych podmienok mohol vzniknúť už v prvých mesiacoch roku 2008. Prvotné pokrytie by malo byť vo veľkých aglomeráciách, spočiatku zrejme v Bratislave a Košiciach. Tento plán je však podmienený úzkou spoluprácou televízie s orgánmi štátnej správy a zásadnou akceleráciou procesu všetkými účastníkmi trhu, tj. aj za pomoci konkurenčných vysielateľov. A práve tu môže dostať celý proces trhliny.


Slovenský digitálny zákon v podobe, v akej ho schválila vláda, je voči súčasným vysielateľom pomerne striktný. Na rozdiel od českej úpravy sa neráta s automatickými bonusovými licenciami, a súčasní vysielatelia sú povinní vrátiť analógové frekvencie výmenou za digitálne, ak si to vyžiadajú okolnosti. Zákon však garantuje zachovanie rovnakého pokrytia, aké mali vysielatelia na začiatku celého procesu. Zatiaľ však nie je jasné, v akej podobe tento návrh zákona schvália poslanci, keďže v legislatívnom procese ešte môže prejsť rôznymi zmenami.


Spravodajský kanál bude kombinovaný so športom, detský so vzdelávaním


Slovenská televízia plánuje v prvej fáze vytvoriť kombinovaný spravodajský a športový kanál, neskôr by mal pribudnúť tiež kombinovaný detský a vzdelávací kanál. Tieto programy by mali napomôcť väčšiemu rozšíreniu settopboxov a motivovať divákov, aby si ich kúpili. V prípade, ak sa verejnoprávny multiplex nepodarí vytvoriť podľa spomínaného harmonogramu, oba programy budú spočiatku šírené prevažne cez satelit a prostredníctvom káblových operátorov. Hreha vo svojom projekte nekonkretizoval ekonomickú stránku nových kanálov, ale predpokladá, že budú využívať iba malý zlomok rozpočtu verejnoprávnej televízie.


Okrem Nikolaja Savického sa v novom manažmente objavia aj viaceré známe tváre. Hreha si k sebe pribral svojich protikandidátov z nedávnej voľby riaditeľa. Jeho najbližším spolupracovníkom bude výkonný riaditeľ Roman Lipták, ktorý bude mať na starosti aj riadenie výroby programu. Fakticky tak pôjde o podobný model ako v České televizi, kde vrchný riaditeľ František Lambert je zároveň aj šéfom programu. Na post riaditeľa komunikácie sa vráti Branislav Záhradník, ktorý bol kedysi pravou rukou Richarda Rybníčka.


STV už nebude ako za Rybníčka…


Kontinuita Rybníčkovho poňatia Slovenskej televízie však nebude aktuálna. Ten bol často terčom kritiky kvôli prílišnej komercionalizácii STV a potláčaniu kvalitnej menšinovej tvorby. Hreha vo svojom projekte zdôrazňuje, že televízii treba prinavrátiť jej pôvodný charakter. Chce sa sústrediť na rozvoj vlastnej dramatickej a dokumentárnej tvorby a vytvorenie plnohodnotnej alternatívy voči komerčným staniciam.


Prioritne však bude musieť riešiť ekonomické otázky. Budúcoročný rozpočet STV ráta so stratou približne 294 miliónov korún. Nový manažment sa chce pokúsiť v priebehu nasledujúcich týždňov znížiť projektovanú stratu, čo si zrejme vyžiada úspory v prevádzkovej ale aj programovej oblasti.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .