Digitálne vysielanie sa na Slovensku začne až v budúcom roku

Digitálne televízne a rozhlasové vysielanie na Slovensku sa reálne začne až v budúcom roku. Dovtedy bude fungovať len v rovine niekoľkých experimentov. Prvé oblasti by mali byť pokryté v letných mesiacoch 2007, s vypnutím posledných analógových vysielačov sa ráta až v rokoch 2011 a 2012.

Slovensko bolo jednou z prvých krajín strednej Európy, ktorá si vyskúšala digitálny spôsob šírenia televízneho signálu. Počas bratislavskej mediálnej výstavy bol v roku 1999 na krátku dobu spustený digitálny vysielač na kóte Kamzík v Bratislave. Tým sa však experimenty nadlho skončili a ďalších pár rokov sa digitálne takmer nevysielalo.


Oneskorené spustenie experimentov


Spomalenie digitalizácie ovplyvnil vstup komerčnej televízie JOJ na slovenský trh v roku 2001. Nový investor získal pre svoju televíziu lukratívne frekvencie v Bratislave a v Žiline, ktoré však boli vyčlenené pre pilotný projekt digitalizácie. Po dohode s regulačnými orgánmi sa začali hladať náhradné kanály pre digitálne vysielanie a celý proces sa oneskoril o niekoľko rokov.


V roku 2004 boli spustené experimentálne digitálne vysielače v Košiciach (K44/5 kW) a Prešove (K44/0.5 kW), v Banskej Bystrici (K59/10 kW) a vo Zvolene na (K59/10 kW). O rok neskôr Telekomunikačný úrad povolil prevádzku troch nízkovýkonných vysielačov aj na západnom Slovensku v okolí Bratislavy na kanáli K66 s výkonom od 0.1 do 3 kW. V rámci experimentu začali digitálne vysielať existujúce celoplošné televíze STV, Markíza a JOJ, satelitná stanica TA3 a regionálna stredoslovenská televízia AZTV. Vysielanie však nesprevádzala žiadna informačná kampaň a záujem divákov o príjem DVB-T bol minimálny.


Riadne digitálne vysielanie až v lete 2007


Oficiálna prevádzka DVB-T vysielačov sa začne postupne spúšťať na budúci rok. Ako prvé by mali byť uvedené do normálneho režimu terajšie experimentálne vysielače, ku ktorým pribudnú tri nové oblasti – Žilina, Michalovce a Veľký Krtíš. V roku 2008 sa plánuje rozšírenie pokrytia o Bardejov, Námestovo, Poprad, Rimavskú Sobotu a Trenčín. V roku 2009 začne digitálne vysielať aj Nitra a dobuduje sa sieť vysielačov v pokrytých oblastiach. Zavŕšenie digitalizácie by malo nastať v roku 2011 kedy sa predpokladá dobudovanie posledných vysielačov v Nitre.


Kým v Česku prebieha schvaľovanie technického plánu prechodu na digitálne vysielanie, na Slovensku zatiaľ podobný dokument nie je otázkou dňa. Čaká sa na zákon o digitalizácii, ktorý pripravuje Ministerstvo kultúry. Predčasné voľby a ustanovenie novej slovenskej vlády však pribrzdili aj tento proces.


Koniec analógu až v roku 2012?


V tézach zákona, ktoré sú zverejnené na internete, sa píše, že „analógová tma“ by mala na Slovensku nastať až v roku 2012, čo je hraničný termín v rámci celej Európskej únie. S vypínaním FM frekvencií sa neráta, analógové rozhlasové vysielanie by malo pokračovať súbežne s digitálnym vysielaním v systéme T-DAB.


Navrhovaný zákon sa nezmieňuje o počte multiplexov, zatiaľ hovorí len o 12 allotmentoch, ktoré budú rozmiestnené v štyroch vrstvách. Obsadenie multiplexov bude v kompetencii prevádzkovateľov, ktorým legislatíva stanoví niekoľko podmienok. Zákon bude napríklad preferovať prednostné právo umiestnenia súčasných vysielateľov do multiplexov, ale len v rámci platných licencií. To znamená, že ak niektorá z analógových staníc prejde na digitálne vysielanie, bude môcť získať len také pokrytie, na aké mala nárok v analógu. S bonusovými licenciami pre terajšie komerčné televízie sa nepočíta.


Prevádzkovatelia multiplexov budú musieť v rámci podmienky must-carry povinne šíriť niektoré programy verejnoprávnych vysielateľov a aspoň jedného regionálneho vysielateľa. Prednostné právo Slovenskej televízie sa však bude týkať len jedného celoplošného kanálu, Slovenský rozhlas bude mať nárok na tri programy. Ministerstvo kultúry uvažuje aj o samostatnom multiplexe pre verejnoprávne médiá, v tézach digitálneho zákona sa však verejnoprávny multiplex nenachádza.


Na vysielaciu licenciu vznikne právny nárok


Nový zákon má výrazne obmedziť regulačné právomoci Rady pre vysielanie a retransmisiu, naopak posilnia sa práva Telekomunikačného úradu. Rada bude môcť regulovať iba programovú časť licencií, a zákon by mal zaviesť právny nárok každého žiadateľa o licenciu, ak splní zákonné podmienky. Udelenie licencie však neznamená automaticky zaradenie do digitálneho multiplexu. Každý vysielateľ sa bude musieť dohodnút s prevádzkovateľom multiplexu, ktorý bude určovať obsadenie staníc s prihliadnutím na podmienky must-carry a na celkovú kapacitu multiplexu. Každý záujemca musí mať zaručené rovnaké ekonomické a technické podmienky šírenia svojho signálu.


Na medzinárodnej rádiokomunikačnej konferencii v Ženeve, ktorá sa skončila pred niekoľkými týždňami, získalo Slovensko celkovo osem celoplošných televíznych sietí a tri rozhlasové. Podľa odborných prepočtov sa predpokladá, že po vypnutí analógu by mohlo terestriálne vysielať minimálne 32 celoplošných televíznych staníc v DVB-T. Každý vysielateľ však bude môcť prevádzkovať len jeden plnoformátový program, ďalšie už musia byť monotematické.


Zatiaľ nie je jasné, nakoľko dojde k vyčerpanosti kapacity budúcich multiplexov, keďže slovenský reklamný trh nemôže prakticky uživiť takmer tri tucty pôvodných programov. Vyrieši sa však súčasný problém obmedzenosti frekvenčného spektra, keď záujem o rozhlasové a televízne vysielanie prevyšuje kapacitné možnosti analógových frekvencií.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .