Tisková zpráva společností JOE Media s.r.o. a STEP Public Relations k.s.

Tisková zpráva společností JOE Media s.r.o. a STEP Public Relations k.s.

V souvislosti s postupem Rady RRTV ve věci digitálního televizního vysílání naše společnosti vydávají toto společné tiskové stanovisko:

I.
Společnost JOE Media s.r.o. vyhrála dne 3.5.2006 další soudní spor nad Radou RRTV, tentokráte ve věci zrušení Rozhodnutí Rady o neudělení licence na rozhlasové vysílání projektu Rádio SÁZAVA 89,3 FM pro Benešov a Střední Čechy.

Městský soud svým rozsudkem sp.zn. 9ca 317/2005-89, ze dne 3.5.2006, doručeného do sídla společnosti dne 8.6.2006 zrušil toto rozhodnutí Rady a uložil Radě ve věci znovu rozhodnout. Spol. JOE Media s.r.o. tak uspěla u soudu ve všech svých věcných žalobních argumentech. Soud tím dal naší společnosti zcela za pravdu v tom, že v dané věci Rada překročila meze svého správního uvážení, uvedla nepřezkoumatelné nebo irelevantní důvody a celkově její odůvodnění Rozhodnutí nemá oporu ve správním spise. Soud tak uznal veškeré věcné argumenty žalobce. Nejednalo se v tomto případě tedy najisto o tzv. formální pochybení RRTV, ale o vykonstruované nepřezkoumatelné odůvodnění Rozhodnutí, tedy nezákonný postup Rady v této věci.

Domníváme, se že by zejména Rada pro rozhlasové a televizní vysílání měla tento rozsudek přivítat, neboť se jedná o poslední judikát v celé řadě soudních rozhodnutí, který by mohl s definitivní platností určit, jak má zákonné rozhodování Rady vypadat. Z uvedeného rozsudku je např. zcela zřejmé, že ani „odůvodněné“ Rozhodnutí, jakkoli je odůvodnění vytvořeno s pomocí nového mnohastránkového manuálu, nemůže využívat irelevantní a nepřezkoumatelné argumenty. Naše společnost má dále za to, tento Rozsudek soudu je navíc zcela logický a navýsost spravedlivý. Jeho aplikace Radou v praxi by tak definitivně mohla ukončit a vyřešit vleklé soudní pře, resp. zamezit libovůli v rozhodování Rady. Pokud by se Rada tedy dnes důsledně řídila tímto Rozsudkem (a nerozhodla se podávat proti tomuto rozsudku kasační stížnost – viz TZ Rady z 15.6.2006) znamenalo by to najisto více než zodpovědný a konstruktivní přístup tohoto správního orgánu.

Myslíme si tedy, že Rada jistě udělala krok správným směrem, když zhruba před rokem, po velmi dlouhé době a sérii prohraných soudních sporů začala svá rozhodnutí konečně „nějak“ odůvodňovat. TJ. odůvodňovat jinak, než pouhým strohým obecným konstatováním, že licenci vítěznému žadateli udělila proto, protože projekt uspěvšího žadatele naplnil zákonná kritéria v nejvyšší míře…. Zamítnutí žádosti pak Rada odůvodňovala toliko tím, že udělila licenci jinému žadateli. Není divu, že takové rozhodování Rady nemohlo uspět! Rada pro rozhlasové a televizní vysílání tedy vypracovala počátkem roku 2005 mnohostránkový manuál hodnocení a systému rozhodování o licencích. Je však nad slunce jasné, že ani v „novém“ systému odůvodňování si Rada nemůže dovolit uvádět vykonstruované, účelové a mnohdy i nepravdivé argumenty, jako se tak stalo v případě Rádia SÁZAVA a najisto i již zmíněném v digitálním tendru. Právě o tom, rozhodl Městský soud tímto svým rozsudkem a potvrdil tak nezákonnost podobného způsobu rozhodování Rady.

II.
Společnost STEP Public Relations k.s., jako účastník řízení o udělení licence na digitální televizní vysílání s projektem veselé hobby televize A JE TO! v multiplexu B, napadla Rozhodnutí o udělení licence č.j. Ru/25/06/3553, ze dne 12.5.2006 žalobou, doručenou do podatelny Městského soudu v Praze dne 9.6.2006. Spol. STEP PR se k tomuto kroku rozhodla zejména poté, co jí bylo doručeno Rozhodnutí Rady v této věci a v souvislosti s uvedením podivných důvodů v daném Rozhodnutí Rady. Spol. STEP PR tak učinila též s ohledem na skutečnost, že mezi vítěznými subjekty, které přinášejí určitě zajímavé projekty, se objevily i naprosto podivné neprůhledné společnosti, některé z nich navíc jsou v podezření, že mohli provádět machinace se spisem spol. STEP PR na úřadu Rady. Spol. STEP PR tímto zároveň gratuluje některým úspěšným žadatelům, jako jsou např. FEBIO TV, či TV Óčko, kterým upřímně přeje jejich výhru v tomto tendru. Zástupci spol. STEP PR podali přesto vše žalobu proto, že nehodlají tolerovat nezákonný postup Rady. Podle našeho podezření Rada navíc některé žadatele upřednostňovala před ostatními a dále v tomto smyslu prováděla i nejrůznější změny v průběhu řízení. Takový postup správního orgánu nelze tolerovat. V neposlední řadě jsme žalobu podali i proto, že se spol. STEP PR se stala terčem podání trestního oznámení přímo ze strany Rady, které nakonec Policie ČR odložila dne 27.4.2006 s tím, že existuje vážné podezření, že se spisem spol. STEP PR mohl manipulovat neznámý pachatel – (autor anonymu). S ohledem na skutečnost, že do spisu naší společnosti vedeném na půdě Rady nemá přístup žádná cizí osoba, máme společně s Policií podezření, že muselo dojít k manipulaci se spisem nejspíše ve spolupráci s některými členy rady.

Spol. STEP Public Relations k.s. má za to, že i ve světle posledního rozsudku, sp.zn. 9ca 317/2005-89, ze dne 3.5.2006, který se sice týká zcela jiného řízení, ale kterým Městský soud zrušil Rozhodnutí Rady odůvodněné již podle tzv. „nového manuálu“ znamená vysokou naději na úspěch žaloby v tomto digitálním licenčním řízení.

III.
Společnosti STEP Public Relations k.s. i JOE Media s.r.o. společně konstatují, že nemají žádný zájem stát se brzdou rozvoje digitálního vysílání v ČR – naopak, svojí účastí na digitálním tendru s jistě životaschopným formátem HOBBY TV se STEP PR na rozvoji digitalizace v ČR chtěla aktivně podílet. Obě společnosti ani nemají žádný zájem podávat žaloby proti rozhodnutí Rady jen z nějakého vlastního tzv. plezíru, či vlastní zábavy, jak bývá někdy hanlivě uváděno ze strany Rady. Skutečnost, že jsme naprostou většinu soudních pří nad Radou doposud vyhráli znamená podle nás jediné – Soud vždy určil, že Rozhodování Rady ve věci udělování licencí jsou nezákonná. Společnosti STEP PR i JOE Media s.r.o. podáním svých žalob sledují toliko a výlučně svojí jedinou možnou ochranu před nezákonným postupem Rady a stále věří, že to tak stejně začne chápat i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Na závěr zdůrazňujeme, že veškerá tíha zodpovědnosti za nezákonnost Rozhodování Rady a tím i případném odkladu digitalizace v ČR pak leží výlučně na bedrech Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

V Praze dne 20.6.2006

ing. Miroslav Pýcha

 V souvislosti s postupem Rady RRTV ve věci digitálního televizního vysílání naše společnosti vydávají toto společné tiskové stanovisko:


I.
Společnost JOE Media s.r.o. vyhrála dne 3.5.2006 další soudní spor nad Radou RRTV, tentokráte ve věci zrušení Rozhodnutí Rady o neudělení licence na rozhlasové vysílání projektu Rádio SÁZAVA 89,3 FM pro Benešov a Střední Čechy.


Městský soud svým rozsudkem sp.zn. 9ca 317/2005-89, ze dne 3.5.2006, doručeného do sídla společnosti dne 8.6.2006 zrušil toto rozhodnutí Rady a uložil Radě ve věci znovu rozhodnout. Spol. JOE Media s.r.o. tak uspěla u soudu ve všech svých věcných žalobních argumentech. Soud tím dal naší společnosti zcela za  pravdu v tom, že v dané věci Rada překročila meze svého správního uvážení, uvedla nepřezkoumatelné nebo irelevantní důvody a celkově její odůvodnění Rozhodnutí nemá oporu ve správním spise. Soud tak uznal veškeré věcné argumenty žalobce. Nejednalo se v tomto případě tedy najisto o tzv. formální pochybení RRTV, ale o vykonstruované nepřezkoumatelné odůvodnění Rozhodnutí, tedy nezákonný postup Rady v této věci. 


Domníváme, se že by zejména Rada pro rozhlasové a televizní vysílání měla tento rozsudek přivítat, neboť se jedná o poslední judikát v celé řadě soudních rozhodnutí, který by mohl s definitivní platností určit, jak má zákonné rozhodování Rady vypadat. Z uvedeného rozsudku je např. zcela zřejmé, že ani „odůvodněné“ Rozhodnutí, jakkoli je odůvodnění vytvořeno s pomocí nového mnohastránkového manuálu, nemůže využívat irelevantní a nepřezkoumatelné argumenty. Naše společnost má dále za to, tento Rozsudek soudu je navíc zcela logický a navýsost spravedlivý. Jeho aplikace Radou v praxi by tak definitivně mohla ukončit a vyřešit vleklé soudní pře, resp. zamezit libovůli v rozhodování Rady. Pokud by se Rada tedy dnes důsledně řídila tímto Rozsudkem (a nerozhodla se podávat proti tomuto rozsudku kasační stížnost – viz TZ Rady z 15.6.2006) znamenalo by to najisto více než zodpovědný a konstruktivní přístup tohoto správního orgánu.


Myslíme si tedy, že Rada jistě udělala krok správným směrem, když zhruba před rokem, po velmi dlouhé době a sérii prohraných soudních sporů začala svá rozhodnutí konečně „nějak“ odůvodňovat.  TJ. odůvodňovat jinak, než pouhým strohým obecným konstatováním, že licenci vítěznému žadateli udělila proto, protože projekt uspěvšího žadatele naplnil zákonná kritéria v nejvyšší míře…. Zamítnutí žádosti pak Rada odůvodňovala toliko tím, že udělila licenci jinému žadateli. Není divu, že takové rozhodování Rady nemohlo uspět! Rada pro rozhlasové a televizní vysílání tedy vypracovala počátkem roku 2005 mnohostránkový manuál hodnocení a systému rozhodování o licencích. Je však nad slunce jasné, že ani v „novém“ systému odůvodňování si Rada nemůže dovolit uvádět vykonstruované, účelové a mnohdy i nepravdivé argumenty, jako se tak stalo v případě Rádia SÁZAVA a najisto i již zmíněném v digitálním tendru. Právě o tom, rozhodl Městský soud tímto svým rozsudkem a potvrdil tak nezákonnost podobného  způsobu rozhodování Rady.II.
Společnost STEP Public Relations k.s., jako účastník řízení o udělení licence na digitální televizní vysílání s projektem veselé hobby televize A JE TO! v multiplexu B, napadla Rozhodnutí o udělení licence č.j. Ru/25/06/3553, ze dne 12.5.2006 žalobou, doručenou do podatelny Městského soudu v Praze dne 9.6.2006. Spol. STEP PR se k tomuto kroku rozhodla zejména poté, co jí bylo doručeno Rozhodnutí Rady v této věci a v souvislosti s uvedením podivných důvodů v daném Rozhodnutí Rady. Spol. STEP PR tak učinila též s ohledem na skutečnost, že mezi vítěznými subjekty, které přinášejí určitě zajímavé projekty, se objevily i naprosto podivné neprůhledné společnosti, některé z nich navíc jsou v podezření, že mohli provádět machinace se spisem spol. STEP PR na úřadu Rady. Spol. STEP PR tímto zároveň gratuluje některým úspěšným žadatelům, jako jsou např. FEBIO TV, či TV Óčko, kterým upřímně přeje jejich výhru v tomto tendru. Zástupci spol. STEP PR podali přesto vše žalobu proto, že nehodlají tolerovat nezákonný postup Rady. Podle našeho podezření Rada navíc některé žadatele upřednostňovala před ostatními a dále v tomto smyslu prováděla i nejrůznější změny v průběhu řízení. Takový postup správního orgánu nelze tolerovat. V neposlední řadě jsme žalobu podali i proto, že se spol. STEP PR se stala terčem podání trestního oznámení přímo ze strany Rady, které nakonec Policie ČR odložila dne 27.4.2006 s tím, že existuje vážné podezření, že se spisem spol. STEP PR mohl manipulovat neznámý pachatel – (autor anonymu). S ohledem na skutečnost, že do spisu naší společnosti vedeném na půdě Rady nemá přístup žádná cizí osoba, máme společně s Policií podezření, že muselo dojít k manipulaci se spisem nejspíše ve spolupráci s některými členy rady. 


Spol. STEP Public Relations k.s. má za to, že i ve světle posledního rozsudku, sp.zn. 9ca 317/2005-89, ze dne 3.5.2006, který se sice týká zcela jiného řízení, ale kterým Městský soud zrušil Rozhodnutí Rady odůvodněné již podle tzv. „nového manuálu“ znamená vysokou naději na úspěch žaloby v tomto digitálním licenčním řízení.III.
Společnosti STEP Public Relations k.s. i JOE Media s.r.o. společně konstatují, že nemají žádný zájem stát se brzdou rozvoje digitálního vysílání v ČR – naopak, svojí účastí na digitálním tendru s jistě životaschopným formátem HOBBY TV se STEP PR na rozvoji digitalizace v ČR chtěla aktivně podílet. Obě společnosti ani nemají žádný zájem podávat žaloby proti rozhodnutí Rady jen z nějakého vlastního tzv. plezíru, či vlastní zábavy, jak bývá někdy hanlivě uváděno ze strany Rady. Skutečnost, že jsme  naprostou většinu soudních pří nad Radou doposud vyhráli znamená podle nás jediné – Soud vždy určil, že Rozhodování Rady ve věci udělování licencí jsou nezákonná. Společnosti STEP PR i JOE Media s.r.o. podáním svých žalob sledují toliko a výlučně svojí jedinou možnou ochranu před nezákonným postupem Rady a stále věří, že to tak stejně začne chápat i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.


Na závěr zdůrazňujeme, že veškerá tíha zodpovědnosti za nezákonnost Rozhodování Rady a tím i případném odkladu digitalizace v ČR pak leží výlučně na bedrech Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.


V Praze dne 20.6.2006


ing. Miroslav Pýcha

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .