Povolební vysílání České televize

Česká televize se o uplynulém víkendu intenzivně věnovala volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na programu ČT1 tomuto tématu věnovala prostřednictvím jedenácti zpravodajských nebo publicistických pořadů celkem 5,25 vysílacích hodin.

Od soboty 13.55 hodin do neděle 7.25 hodin vysílala zpravodajské relace Volby 2006, kde občany – voliče průběžně informovala o aktuálním dění z naší politické scény a výsledcích voleb. Celkem těchto 9 pořadů v průměru sledovalo 10,6 %, tedy 910 000 dospělých, při podílu 42,57 %. Dalšími pořady pak byly nedělní dvouhodinové Otázky Václava Moravce a na závěr dokument Cesta za voliči.
První volební odhady, které Česká televize získala ve spolupráci se společnostmi SC&C a SPSS ČR z unikátního volebního výzkumu (Exit Poll), zazněly z televizní obrazovky v sobotu ve 14.00 hod., tedy ihned po uzavření volebních místností. Netrpělivé očekávání prvních informací přilákalo k televizním obrazovkám 8,2 % dospělých, tj. 699 000, při podíl 46,39 %.


Z volebního studia byly voličům nabízeny aktuální informace volebních výsledků doplněné o analýzy politologů a sociologů, jedinečné sociodemografické výsledky, díky nimž se veřejnost dozvěděla, jak volili muži a jak ženy, lidé z venkova a měst, či lidé mladší a starší 45let. Diváci sledovali informace z volebního studia se zaujetím, jak svědčí podíl diváků na ČT1, který se během sobotních odpoledních hodin pohyboval v průměru kolem 42,64 %, při sledovanosti 8,4 %.
Nejsledovanějším volebním studiem bylo sobotní vysílání od 21.00 hodin, na které k televizním obrazovkám přisedlo 1 777 000 dospělých diváků, tj. více než pětina dospělých v ČR, při podílu 43,46 %.
Volebním studiím na ČT1 věnovaly o 1 % větší pozornost ženy (11,1 %) než muži (10,1 %) a také v podílu na publiku byly ženy výraznější skupinou (44,33 %) než publikum mužské (40,67 %).


V neděli 4. června se diváci České televize soustředili na první povolební vystoupení lídrů politických stran, které se díky nim dostaly do Parlamentu ČR. Předsedy Mirka Topolánka (ODS), Jiřího Paroubka (ČSSD), Vojtěcha Filipa (KSČM), Miroslava Kalouska (KDU-ČSL) a Martina Bursíka (SZ) si do svého pořadu pozval moderátor Václav Moravec. Dvouhodinové vystoupení oslovilo 1 248 000 dospělých diváků, tj. 14,6 %, při podílu 48,11 %. Toto první společné vystoupení předsedů pěti parlamentních stran zaujalo více mužů 15,07 % než žen 13,5 %, při podílu 51,12 %; respektive 45,23 %.
V neděli 4. června od 22.00 hodin nabídla Česká televize divákům dokumentární mozaiku Cesty za voličem, která je mimo jiné zavedla do atmosféry předvolebních mítinků a do zákulisí příprav předvolebních Otázek Václava Moravce speciál. Na tuto tečku za víkendovým volebním vysíláním se dívalo 4,9 % dospělých při podílu 14,45 %, přičemž muži vykázali sledovanost 5,7 % a podíl 17,52 %, zatímco ženy 4,2 % a 11,82 %.


Celkově se volebnímu vysílání věnovali více muži 11,7 % než ženy, ale pouze o 0,5 %. V podílu na publiku převažovali muži (41,69 %) nad ženami (39,51 %) pouze o dvě procenta.
Sledovanost povolebního menu České televize rostla s věkem a se vzděláním. Skupina diváků ve věku 15-24 let, z níž vzešli prvovoliči, projevila o výsledky voleb zájem, který je dán sledovaností 4,4 % při podílu 29,54 %. Sledovanost u cílových skupin ve věku od 25-34 a 35-44 let byla 7,7 %; respektive 9,3 %, při srovnatelném podílu 34,18 %; respektive 34,21 %. 45-54letí a 55-64letí vykázali již více než desetiprocentní sledovanost, a to 11,4 % a 16,0 %, při podílu 37,06 %  a 46,10 %. Povolební vysílání nalezlo největší pozornost v řadách seniorů od 65 let výše, a to 20,4 %; při více než polovičním podílu na divácích (51,19 %).
Maximální sledovanost, mezi vzdělanostními diváckými skupinami, pořady podnítily u absolventů vysokých škol 16,5 %; při nejvyšším podílu na publiku 55,38 %. Naopak nejnižší zájem projevili diváci se základním vzděláním, kteří jako jediná cílová skupina podle vzdělání, nepřekročili 10procentní hranici sledovanosti (sledovanost 7,8 %; podíl 33,84 %). Vyučení volili povolební program na ČT1 v 10,3 % případů při podílu 34,52 %. Absolventů středních škol zakončených maturitou se zúčastnilo povolebních pořadů u obrazovek České televize 13,4 %, přičemž z každé stovky v danou dobu u televizorů je preferovalo vždy 46 středoškolsky vzdělaných.
Současně s povolebním programem České televize na ČT1 bylo v sobotu na kanále ČT24 vysíláno první kontinuální volební zpravodajství, a to od 13.55 do 23.46 hodin. Tento maratón informací na ČT24 shlédlo 45 000 dospělých s možností příjmu kanálu ČT24, tj. 4,0 % při podílu 15,50 %. I zde, se 4,6 % sledovanosti, převažovali muži nad ženami (3,3 %), a to i v podílu na publiku, jehož muži dosáhli 16,84 % zatímco ženy 13,94 %.


Martin Krafl
Tiskový mluvčí ČT

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .