RRTV navrhla trestní stíhání provozovatele Radia Limonádový Joe

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se na posledních zasádáních zaměřila na společnosti, ve kterých figuruje ředitel Radia Limonádový Joe Miroslav Pýcha. Nejdříve podala trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s žádostí o digitální licenci společnosti Step Public Relations (projekt televize A je to) a tento týden rozhodla oznámit podezření ze spáchání trestného činu společností Joe Media (Radio Limonádový Joe).

Ilustrační foto Shutterstock.com

Ilustrační foto Shutterstock.com

Případ první

RRTV rozhodla o podání trestního oznámení na neznámého pachatele, neboť má zato, že v rámci probíhajícího licenčního řízení mohlo dojít, v souvislosti s uchazečem STEP Public Relations k.s., k trestné činnosti, stojí v tiskové zprávě Rady z 20. zasedání.

Podle předsedy RRTV Petra Pospíchala bylo rozhodnuto o podání trestního oznámení proto, že se ve spisu společnosti Step Public relations objevil údajně zflašovaný dokument. „Ten dokument nebyl nijak zásadní. Přesto se domníváme, že bychom to měli řešit takto,“ řekl RadioTV Pospíchal. Na otázku, o jaký dokument se jedná, Pospíchal zatím nechtěl odpovědět. „Počkám, než to předám státnímu zastupitelství.“

Proč došlo k rozhodnutí o podání trestního oznámení na neznámého pachatele až před chystaným verdiktem v licenčním řízení na digitální televize, tedy téměř rok poté, co byly žádosti podány? Rada tvrdí, že v takovém množství nemůže všechny žádosti podrobně kontrolovat a že se na falsifikát dříve nepřišlo. Podle nepotvrzených informací kauza vznikla na základě telefonického udání.

Případ druhý

RRTV rozhodla oznámit státnímu zastupitelství podezření ze spáchání trestného činu společností JOE Media s.r.o., stojí v tiskové zprávě Rady z 20. zasedání. Předseda RRTV Petr Pospíchal RadioTV sdělil, že toto trestní stíhání nemá přímou souvislost s výše uvedenou kauzou.

Důvodem trestního stíhání je podle Pospíchala dopis, který jednatel Joe Media Miroslav Pýcha zaslal Radě. „Další trestní oznámení souvisí s dopisem Miroslava Pýchy, v daném případě jako jednatele Joe Media. Dopis adresoval Radě a my se domníváme, že jeho obsahem byl spáchán trestný čin. Dovolte mi být teď jen takhle málo konkrétní.“

Pýcha: Budu se bránit i na úrovni testního řízení

Co na tato rozhodnutí říká jednatel společností Step Public Relations a Joe media Miroslav Pýcha? „V průběhu posledních 14 dní se tak Rada rozhodla hned k dvěma velmi neobvyklým krokům, které se bezprostředně týkají společností v nichž jsem společníkem, a tím se týkají i mojí osoby. Tento postup RRTV vnímám jako zřejmý úmysl dále diskreditovat mojí osobu, resp. a obě zmiňované společností v očích veřejnosti. Proto jsem se rozhodl, že se budu proti takovému postupu Rady co nejtvrdším způsobem bránit a to i na úrovni trestního řízení.“

Pýcha podle svého tvrzení sám dosud nepřišel na to, který dokument má být zfalšován a jak se do spisu dostal. „V souvislosti s prvním trestním oznámením (tj. žadatelem o digi TV STEP PR) jsem se snažil již získat informace o co se má jednat. Bohužel však ani po
návštěvě úřadu RRTV tento týden mi není jasné o co Radě v tomto případě vlastně jde. Jediné co vím naprosto jistě je to, že diskreditací mojí žádosti o udělení licence k digitálnímu vysílání mi vyhrožovala jistá neznámá osoba již
10.5. 2005!!! Tehdy jsem okamžitě jsem podal trestní oznámení a uvedl jsem i stručný obsah výhrůžek,“
pokračuje Pýcha.

Co se týče Pýchou zmiňovaných výhrůžek, tak RadioTV má k dispozici kopii protokolu, ve kterém Pýcha popsal okolnosti výhrůžek Policii ČR v květnu tohoto roku. V tomto dokumentu se popisuje, že pokud se Pýcha nevzdá svých nároků v Radiu Sázava, tak budou zveřejněny blíže nespecifikované převody peněz, čímž bude poškozenv licenčním řízení o digitální televizi.

„V případě informace z poslední TZ Rady RRTV již mi unikají veškeré možné souvislosti, zejména však je naprosto zarážející formulace, že trestný čin měla přímo spáchat spol. JOE Media. Bohužel mi nezbývá než konstatovat, že absurdní kroky Rady RRTV sklouzly do naprosto iracionální úrovně a nezbývá než doufat, že možná v trestním řízení se mi podaří dosáhnout výraznějších výsledků, než v případech žalob proti RRTV, kdy každá vítězná žaloba končí opětovným identickým rozhodnutím Rady. Končím téměř bezmocným a a si naivním zvoláním: Kéž by toto trestní řízení konečně již opravdu skončilo tím, že konkrétní osoby ponesou svojí konkrétní zodpovědnost a budou za své činy také pykat,“ dodává Pýcha, jehož úplný komentář najdete zde.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .