Zářijové novinky na rozhlasových vysílačích

Také na konci léta zaměstnávala technický odbor Rady pro rozhlasové a televizní vysílání žádostmi o koordinaci dokrývačů nejvíce Evropa 2. Žádný nový dokrývač ovšem RRTV nepřidělila, naopak řada žádostí byla zamítnuta kvůli rušení v síti VKV.

RRTV na svém posledním zasedání vydala souhlas k žádosti Evropy 2 o odeslání kmitočtu Vsetín 96,6 MHz/200W na ČTÚ ke koordinaci. Do stejného stadia se dostala žádost o přesun kmitočtu Jihlava 105,1 MHz/200W z lokality Královský vršek na lokalitu Rudný 2.

Zamítnuty byly požadavky Evropy 2 o přidělení kmitočtů Náchod 104,0 MHz/100W z důvodu zamítavého stanoviska ČTÚ (nárůst rušení sítě stávajících VKV vysílačů), Nový Jičín 101, MHz/200W a Rumburk 102,6 MHz/200W z důvodu neslučitelnosti se stávající sítí VKV vysílačů.

Radio Metuje má zájem o jeden z kmitočtů Trutnov 97,0 MHz/200W nebo Trutnov 91,0 MHz/200W. O zlepšení signálu ve východních Čechách má zájem také Český rozhlas. RRTV předala na ČTÚ ke koordinaci kmitočet Ústí nad Orlicí 98,6 MHz/1kW.

Ve stadiu koordinace je ještě žádost Radia FM Plus o zvýšení výkonu vysílače Domažlice 107,8 MHz/100W na půl kilowattu.

Žádné nové dokrývače přiděleny nebyly, rozhlasový éter totiž stále houstne a s každým novým dokrývačem je riziko rušení větší. Díky tomu byly zamítnuty žádosti Radia Haná o frekvence Olomouc 88,5 MHz/200W a Valašské Meziříčí 96,4 MHz/200W z důvodu neslučitelnosti se stávající sítí VKV vysílačů, Radia Krokodýl o kmitočet Boskovice 91,9 MHz/300W z důvodu rušení užitečného signálu stávajícími VKV vysílači a Fajn Radia o dokrývač Praha centrum 94,1 MHz/100W z důvodu rušení v síti stávajících VKV vysílačů.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .