Srpnové novinky na rozhlasových vysílačích

Srpnové novinky na rozhlasových vysílačích má z velké části na svědomí Český rozhlas a Evropa 2. Zatímco veřejnoprávní rozhlas si polepšil ve dvou lokalitách, nejposlouchanější hudební stanice vyslala doslova smršť žádostí o nové dokrývače. Navíc zvítězila v dlouhodobém sporu s regulátorem o zvýšení výkonu v jihomoravsdké metzropoli.

Nejobjemnější skupinou nových kmitočtů měsíce srpna je sada žádostí Evropy 2, které Rada pro rozhlasové a televizní vysílání předala ke koordinaci na Český telekomunikační úřad. Jedná se o kmitočty Sokolov 90,5 MHz/200W, Uherské Hradiště 95,8 MHz/200W, Uherský Brod 88,5 MHz/200W, Sušice 93,8 MHz/100W a Cheb 94,9 MHz/100W.

Největší úspěch ovšem Evropa 2 zaznamenala na jižní Moravě, RRTV totiž schválila její žádost o zvýšení výkonu vysílače Brno – Hády 105,5 MHz/400W na 1,5kW. Připomeňme, že již dříve RRTV zamítla žádost o zvýšení výkonu tohoto vysílače na 2kW a Evropa 2 se proti tomuto rozhodnutí odvolala k soudu. „RRTV rozhodla na základě nové žádosti Evropy 2 s.r.o. doručené v červenci t.r.
Provozovatel v této nové žádosti požádal RRTV o souhlas se zvýšením výkonu na 1,5 kW tj. o 0,5 kW nižším než v předchozím případě. Soudní jednání neproběhlo,“
říká k tomu vedoucí Úřadu RRTV Petr Bartoš.

„Na vyhledávání a koordinaci nových kmitočtů pro Frekvenci 1 a Evropu 2 vynakládáme nemalé prostředky, a proto nás zpráva o postoupení našich žádostí do procesu vnitrostátní a mezinárodní koordinace potěšila,“ doplňuje pro RadioTV provozní ředitel těchto rádií Miroslav Hrnko. „K vysílači v Brně je
třeba říci, že jsme znovu zvážili námitky Rady k naši předcházející žádosti na zvýšení výkonu Evropy 2 v Brně a podali jsme novou žádost upravenou tak, aby ji Rada podle svých ustálených pravidel mohla schválit. Žalobu na
rozhodnutí Rady k naši původní žádosti jsme přirozeně vzali zpět, a tímto považujeme celou kauzu za uzavřenou. Přidělení tohoto vysílače je dobrá zpráva pro naše brněnské posluchače, kteří se tak dočkají velmi dobrého
pokrytí v celé jihomoravské metropoli,“
uzavírá Miroslav Hrnko.

Evropa 2 sklidila v srpnu také jeden neúspěch, RRTV zamítla její žádost o dokrývač Mladá Boleslav 102,9 MHz/100W z důvodu zamítavého stanoviska ČTÚ – nárůst rušení sítě stávajících VKV vysílačů.

Český rozhlas uspěl v Plzni a v Brně

Český rozhlas získal dokrývač pro své plzeňské regionální studio, jde konkrétně o kmitočet Tachov – letiště 106,3 MHz/400W. Další zlepšení pokrytí očekává nejúspěšnější regionální studio Českého rozhlasu, vysílač Brno – Hády 93,1 MHz/1kW má povolení zvýšit vyzářený výkon na dvojnásobek.

Úspěšná byla také žádost provozovatele Radia Čas o úpravu kmitočtového přídělu na Zlínsku. Vysílač Zlín – Jižní svahy 103,6 MHz/300W bude v blízké budoucnosti přeladěn na frekvenci 103,7 MHz o stejném výkonu. Naděje na lepší pokrytí si může dělat také uničovské Radio Rubi. RRTV vydala souhlas k odeslání kmitočtů Hranice 92,9 MHz/100W a Boskovice 95,6 MHz/100W na ČTÚ ke koordinaci.

Zbývající žádosti byly na posledním zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání zamítnuty. Jedná se o požadavek Country Radia o přidělení kmitočtů Tábor – město 94,5 MHz//200W neboť kmitočet s požadovanými parametry není k dispozici a kmitočet Kutná Hora 87,6 MHz/400 W z důvodu neslučitelnosti kmitočtu se stávající VKV sítí.

Neúspěšně skončily také žádosti Kiss Morava o přidělení kmitočtu Třinec – město 97,4 MHz/200W neboť soubor technických parametrů dle žádosti není k dispozici (byl přidělen Radiu Hey Ostrava) a žádost provozovatele AZ Rádia o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště vysílače Brno – Medlánky 99,0 MHz/1kW z důvodu zamítavého stanoviska ČTÚ – rušení příjmu stávajících signálů v blízkém okolí. RRTV také zamítla žádost Radia Krokodýl o přidělení kmitočtu Boskovice 91,9 MHz/300W z důvodu zamítavého stanoviska ČTÚ – nárůst rušení sítě stávajících VKV vysílačů.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .