Pavel Balíček: Další kmitočty pro ČRo 4 zatím nejsou v plánu

Jaká je situace ohledně dalších kmitočtů pro ČRo 4 – Radio Wave? Proč Český rozhlas nevysílá své nové programy přes satelit? Jaká je budoucnost DRM? A kdy dojde k vypnutí analogového rozhlasu? Na tyto a další otázky RadioTV odpověděl vedoucí digitálního týmu Českého rozhlasu Pavel Balíček.

Můžete shrnout důvody, proč ČRo momentálně nemá pro Radio Wave další VKV kmitočty a podle slov pana Kasíka ani nejsou ve výhledu?

Rozhlas v první řadě naplňuje službu veřejnoprávního vysílání dle platné legislativy, tedy tři celoplošné stanice a regionální vysílání. Pro tyto služby potřebuje poměrně značné množství kmitočtů, a jejich přerozdělení prostě není tak jednoduché, vždy by došlo k jistému zhoršení pokrytí stávajících stanic. Nové projekty byly určeny pro rozvoj a rozšíření nabídky digitálního vysílání, tedy v našich podmínkách DVB-T. VKV vysílač pro Rádio Wave je opravdu vyjímka a vyjádření podpory tomuto projektu, navíc snaha nabídnout tento program co největšímu potencionálnímu počtu posluchačů. Zatím snaha rozhlasu získat další kmitočty vychází naprázdno, a máme zájem posilovat například i pokrytí ČRo2. V současnosti tedy reálně není v plánu žádný další VKV vysílač pro ČRo – Rádio Wave.

Proč není ČRo 4 ani žádný z dalších nových programů na vysílán přes satelit?

V současnosti je hlavním využitím satelitní distribuce programů ČRo doprava signálu na sítě pozemských vysílačů nebo do našich regionálních studií. Vzhledem k tomu, že žádná z nových stanic tuto potřebu nemá, v satelitním balíku nejsou, nehledě na technologické limity současného uplinku. V současnosti ale probíhá jednak vnitřní diskuse o principu využívání satelitního šíření, jednak výběrové řízení (společně s ČT) na nového partnera pro satelitní vysílání. Předpokládáme, že po realizaci tohoto nového projektu by mohlo dojít k rozšíření počtu programů.

Jakým způsobem se angažujete v rozšíření pokrytí multiplexu A? Radiokomunikace se daly slyšet, že záleží jen na přání broadcasterů..

Skupina subjektů, které se podílí na provozu Multiplexu A, se pravidelně schází a projednává i možnosti dalšího rozšiřování. V únoru by měla být zprovozněna oblast Ostravska a další vysílač v Brně, to se ale obecně ví. Pak určitě dojde k vyhodnocení pokrytí, efektivity vysílání a plánování dalšího rozvoje. Je ale třeba vzít v úvahu, že zejména pro televize je souběžný provoz analogového a digitálního vysílání ekonomicky náročný. Proto se tato problematika spojuje i s možností postupného vypínání analogových TV vysílačů, kde by TV získaly prostředky na provoz digitálního vysílání. V celém multiplexu pak rozhlas zabírá tu nejmenší část bitového toku, a tedy má relativně i nejmenší míru vlivu na klíčové strategické rozhodování.

Můžete tedy např. sdělit, kdy bude DVB-T dostupné na Olomoucku či na Plzeňsku?

Zatím nejsou stanoveny žádné další plánované lokality, takže o termínech je předčasné mluvit.

Jaký je další plán ČRo ohledně T-DAB? Upřednostňujete vysílání skrze Teleko nebo Radiokomunikace?

Český rozhlas má zájem o vysílání v systému T-DAB, a nikoho neupřednostňuje (vzhledem k legislativě ani nemůže). Z našeho pohledu by bylo ideální, aby rozhlas získal síť kmitočtů a ve výběrovém řízení si vybral partnera, který tu síť bude provozovat. V současnosti se naše aktivity soustřeďují zejména na jednání s ČTÚ, případně dalšími regulačními orgány, a až na druhém místě přímo s možnými provozovateli sítí. Na druhou stranu se nebráníme spolupráci s provozovateli na dalších pilotních projektech či testovacích provozech.

Jaký máte názor na technologii DRM? Proč si myslíte, že se přes své nesporné výhody a volné SV pásmo zatím masově nerozšířila?

Celá problematika DRM se točí podle mě právě okolo přijímačů. DAB vysílání se provozuje přes deset let, na našem trhu přijímače nejsou a tvrdí se, jak jsou drahé. DRM přijímače na světovém trhu nejsou vůbec, a až na posledních výstavách typu IFA nebo IBC se objevily prototypy běžně použitelných přijímačů. Pro normálního posluchače je nesmysl zasahovat do přijímače, upravit MF filtr, vyvést mezifrekvenční signál do počítače a tak dekódovat DRM. Věřím, že právě letošní rok by mohl znamenat v globálním měřítku nástup přijímačů a rozvoj vysílání DRM. Masová výroba pak stlačí cenu. Ale je tu i řada dalších konkurenčních vysílacích technologií…

Jaký je výstup z experimentu, který v této oblasti ČRo provedl? Co hodlá rozhlas v této technologii dále podnikat?

Obecně experiment, který provedl Český rozhlas ve spolupráci s Radiokomunikacemi v roce 2004 potvrdil příznivé vlastnosti šíření a pokrytí digitálního rozhlasu na středních vlnách, a o rozdílu kvality zvuku či stability příjmu vůbec není pochyb. Efektivita vysílání se projevuje zejména při pokrytí velkého území, což může zase narazit na efektivní velikost trhu, resp. počtu potencionálních posluchačů. Na druhou stranu ale pro kvalitní stereo modulaci např. pro ČRo4 je jeden AM kanál málo, a dva sousední k dispozici nemáme. V současnosti tedy neuvažujeme o využití DRM v domácích podmínkách pro standardní vysílání, možná snad pro cizojazičné vysílání do zahraničí.

Které z digitálních technologií dáváte osobně největší šance pro masový poslech?

Domnívám se, že je potřeba rozlišit dva základní směry „spotřeby“ médií, Jednak to bude klasické vysílání, kdy posluchač má k dispozici jistý balík obsahu (programů) a z něj si vybírá dle aktuální nabídky. Tam se asi pro rádio bude volit mezi DAB (resp. DMB), DRM nebo DVB (DVB-T, DVB-H). Pak bude druhá skupina posluchačů, která tyto služby spojí s obecnou informační konektivitou (úvahy o interaktivitě, individualizaci obsahu, konvergenci sítí atd). Tam půjde o síťové služby pevné nebo mobilní, tedy broadband, IP (IPTV), mobilní sítě 3G, WiFi, možná propojení DVB-H nebo DMB a mobilních sítí a tak dále. Hlavním aspektem v této oblasti bude přístup a obchodní podmínky operátorů sítí ke koncovým klientům a poskytovatelům obsahu, budou se formovat úplně jiné tržní podmínky než doposud. A jistě zbyde asi dost velká skupina posluchačů, která nebude cítit motivaci k využívání těchto služeb, dokud bude v provozu tradiční analogové vysílání.

Myslíte, že digitální rozhlas někdy nahradí analogový příjem? Pokud ano, tak kdy?

Domnívám se, že k úplné digitalizaci rozhlasu a zrušení analogového vysílání jednou dojde, zejména s ohledem na potřebu efektivního využívání kmitočtového spektra. Již se objevily úvahy o využití spektra VKV vysílání (tedy např 80-120 MHz) právě pro vysílání v systému DRM. Termín je těžké odhadout, ale ke zlomu by mohlo dojít někdy v letech 2015-2025, určitě po úplné digitalizaci televize a dalšímu přerozdělení kmitočtového pásma pro budoucí služby.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .