Návrh reorganizace kmitočtů Českého rozhlasu pro vznik nové sítě ČRo 4

V posledních deseti letech Český rozhlas vysvětloval neustálé odklady spuštění programu pro mladé ČRo 4 nedostatkem financí a kmitočtů. Peníze teď ponechme stranou a zaměřme se na kmitočtovou otázku. Potřebuje veřejnoprávní rozhlas opravdu tolik vysílačů pro ČRo 1 – Radiožurnál a ČRo 3 – Vltava, když jsou tyto stanice na velké části našeho území běžnými příjmači laditelné na čtyřech nebo pěti kmitočtech? Nebylo by možné sítě jejich vysílačů zredukovat a vytvořit novou, i když nedokonalou, kmitočtovou síť pro ČRo 4?

RadioTV se pokusilo vyjmout ze sítí ČRo 1 a ČRo 3 desítku kmitočtů, které by mohly vytvořit základ nové kmitočtové sítě, tak aby se pokrytí dvou stávajícíh celoplošných stanic nikde výrazně nezhoršilo. Přitom jsme se snažili méně uškodit ČRo 1 – Radiožurnálu, protože respektujeme názor, že by veřejnoprávní rozhlas měl mít jednu opravdu kvalitní síť.

Navrhovaná síť by mohla vypadat takto (v závorce jsou vysílače, které by převzaly úlohu původních kmitočtů):

Současné kmitočty ČRo 1:

  • Klatovy – Barák 99,8 MHz/10,2kW (Domažlice 98,0 a Příbram 92,2)
  • Třinec – Javorový 92,1 MHz/1kW (Ostrava 101,4 a Radhošť 92,5)
  • Votice – Mezivrata 93,1 MHz/95kW (Jihlava 90,7 a České Budějovice 91,1)

Současné kmitočty ČRo 3:

  • Brno – Hády 90,4 MHz/5,7kW (Brno 102,0)
  • Plzeň – Radeč 93,3 MHz/10,6kW (Plzeň 95,6)
  • Trutnov – Černá hora 101,9 MHz/10,6kW (Pardubice 102,7)
  • Valašské Meziříčí – Radhošť 96,8 MHz/7,2kW (Ostrava 104,8 a Jeseník 98,2)
  • Hodonín – Babí lom 100,4 MHz/9,1kW (Brno 102,0 a Znojmo 99,2)
  • Chomutov – Jedlová hora 96,3 MHz/9,3kW (Ústí 104,5 a Plzeň 95,6)
  • Pardubice – TKB 98,6 MHz/1kW (Pardubice 102,7)

Praha zatím chybí…

Všímavý čtenář si jistě na první pohled všimne faktu, že by taková síť postrádala vysílač v Praze. Je to tak, žádný pražský kmitočet ze stávajících sítí vyjmout nelze, ale na druhou stranu zde netvoříme plnohodnotnou síť. Do doby, než by se nějaký pražský vysílač objevil, museli by se Pražané spokojit s příjmem vysílačů Votice, Trutnov a Chomutov.

Co by tyto přesuny udělaly s pokrytím ČRo 1 a ČRo 3 a kolik posluchačů by zasáhla nově vytvořená síť? O odpovědi jsme požádali technický odbor Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. „Stávající pokrytí České republiky programem ČRo 1 je dle výpočetního systému RadioLab 88,7 % obyvatel. Po vynětí vysílačů Klatovy 99,8 MHz, Třinec 92,1 MHz a Votice 93,1 MHz dojde ke zmenšení pokrytí na 85,5 % obyvatel. Stávající pokrytí České republiky programem ČRo 3 je dle výpočetního systému RadioLab 82,0 % obyvatel. Po vynětí vysílačů Brno 90,4 MHz, Plzeň 93,3 MHz, Trutnov 101,9 MHz, Valašské Meziříčí 96,8 MHz, Hodonín 100,4 MHz, Chomutov 96,3 MHz a Pardubice 98,6 MHz dojde ke zmenšení pokrytí na 76,5 % obyvatel. Všechny tyto kmitočty vyňaté ze sítí ČRo 1 a ČRo 3 pokryjí 32,3 % obyvatel České republiky.“

Pokud se vám zdají procentuální čísla pokrytí překvapivě malá, pak je to tím, že systém RadioLab počítá pokrytí na základě minimální síly signálu 55 dBuV/m s přihlédnutím k možnému rušení. Taková síla signálu ovšem pro solidní příjem není nezbytná, při citlivosti a selektivitě dnešních příjmačů stačí mnohem méně.

Tato čísla asi většině čtenářů lépe přiblíží konkrétní příklad. Pokud by výš uvedená síť získala ještě kvalitní pražský vysílač, dostala by se k oficiálnímu pokrytí někde ke 40 procentům obyvatel. Pro srovnání: soukromá Evropa 2, která je v praxi běžně řazena mezi celoplošné stanice (přestože jí oficiálně není) pokrývala na podzim loňského roku podle systému RadioLab právě 40 procent obyvatel.

Ale zpět k pokrytí Českého rozhlasu. Nejdůležitější je, že ČRo 1 i ČRo 3 by i po vyjmutí výše uvedených vysílačů pohodlně dodržovaly limit 70 procent, kterým zákon o rozhlasovém a televizním vysílání definuje celoplošné stanice. Lze se domnívat, že lidí, kteří by po vyjmutí tří kmitočtů skutečně nemohli přijímat ČRo 1 – Radiožurnál, by bylo nebylo mnoho. V případě ČRo 3 by jich bylo asi více, ale zde se nabízí otázka, zda stanice pro 60 tisíc posluchačů potřebuje tak kvalitní pokrytí.

Přestože by nově vzniklá kmitočtová síť zdaleka nebyla ideální, dala by se do budoucna rozvíjet, stejně jako se stále zlepšuje pokrytí současných stanic Českého rozhlasu.

Vyjádření Českého rozhlasu najdete zde v článku Vyjádření ČRo k návrhu reorganizace kmitočtů pro vznik nové sítě.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .