Listopadové novinky na rozhlasových vysílačích

Ani podzimní měsíce nepřinesly oživení do rutiny technického odboru Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, nejvíce práce me připravila svými žádostmi o dokrývací kmitočty Evropa 2. Dva nové kmitočty získal Český rozhlas, Frekvence 1 neuspěla s žádostí o vysílač v Benešově.

RRTV na svém posledním zasedání vydala souhlas k žádosti Evropy 2 o odeslání kmitočtu Český Krumlov 102,5 MHz/200W na ČTÚ ke koordinaci. Do stejného stadia se dostala žádost o přidělení kmitočtu Velké Meziříčí 92,9 MHz/200W. Evropa 2 také požádala o přesun stanoviště kmitočtu Ostrava – Slezská Ostrava 97,7 MHz/1kW, ovšem zatím není známo, na které stanoviště. Také tuto žádost bude řešit ČTÚ. RRTV dále zamítla žádost Evropy 2 o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Hranice 87,9 MHz/200W z důvodu neslučitelnosti se stávající VKV sítí kvůli nárůstu rušení.

Dvojnásobný úspěch zaznamenal Český rozhlas. RRTV schválila jeho žádost o rozšíření souboru technických parametrů o kmitočty Opava 101,7 MHz/1kW a Znojmo 89,6 MHz/3,2kW. Prozatím není známo, který z programů Českého rozhlasu tyto kmitočty využije.

Velkou úsilí pro zlepšení svého pokrytí vyvíjejí severomoravští provozovatelé. Uničovské Radio Rubi prošlo úspěšně první instancí a RRTV poslala jeho kmitočty Vyškov 96,4 MHz/200W a Valašské Meziříčí 95,3 MHz/150W na ČTÚ. RRTV také vydala souhlas s žádostí Radia Čas k odeslání kmitočtu Uherské Hradiště 102,7 MHz/150W na ČTÚ a stejným způsobem vyřešila i žádost Radia Haná o přidělení vysílače Olomouc 88,5 MHz/300W.

Samozřejmě nemůžeme opomenout ani tradiční brněnské klání. Na svém posledním zasedání RRTV řešila žádosti dvou místních konkurentů, na ČTÚ putovaly požadavky Radia Krokodýl o kmitočet Boskovice 91,9 MHz/300W a Radia Kiss Hády o dokrývač Břeclav 90,9 MHz/100W.

A na závěr vysílač Benešov – Kozmice 89,3 MHz/5kW. Na minulém zasedání RRTV ukončila licenční řízení, aniž by komukoliv z žadatelů udělila licenci a tentokrát uložila Úřadu předložit Radě návrh na vyhlášení licenčního řízení ihned po nabytí právní moci rozhodnutí Rady o neudělení licence ze dne 19. října 2005. A přestože kmitočet není využíván, RRTV „zamítla žádost provozovatele Frekvence 1, a.s. o změnu souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Benešov 89,3 MHz/5 kW, protože požadovaný kmitočet není k dispozici.“

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .