Stamford Managing získal investora a změní se na Media Bohemia

radiotv22Největší domácí mediální skupina získala investora pro plány svého dalšího rozvoje. Novým společníkem Stamford Managing se stal Antonín Koláček. Skupina zároveň mění své jméno na Media Bohemia, což podle zástupců firmy lépe vystihuje zaměření holdingu na český mediální trh i skutečnost, že za ním stojí pouze český kapitál.

Skupina Stamford Managing, největší česká rozhlasová společnost, dnes oznámila získání investora pro plány svého dalšího rozvoje. Novým spoluvlastníkem se stal Antonín Koláček, který byl dosud znám jako podnikatel v energetice a těžebním průmyslu a v současnosti se věnuje především oblasti vzdělávání. Společnost si od tohoto kroku slibuje především posílení před náročným procesem digitalizace rozhlasového vysílání. Jak velký podíl Koláček ve skupině získává, vedení Stamford Managing nesdělilo.

„Celý mediální trh prochází obdobím zásadních změn, jejichž společným jmenovatelem je digitalizace a nástup internetu a nových médií. Pro naši skupinu je hlavní výzvou přechod rádií na digitální vysílání, který bude mimořádně náročný. Hledali jsme tedy způsob, jak zajistit silné finanční zázemí,“ říká Daniel Sedláček, ředitel a předseda představenstva společnosti „Nabídky zahraničních investorů jsme odmítli, protože by nám neumožnily naplnit naši strategii rozvoje silných a samostatných regionálních rádií. Proto jsme oslovili Antonína Koláčka. Nejen jako velmi významného finančního partnera, ale zejména jako člověka, se kterým sdílíme společnou vizi a principy, na kterých chceme naši skupinu budovat. Jsme velmi rádi, že naši nabídku na vstup do společnosti přijal,“ dodává Daniel Sedláček.

Čtvrtý společník přišel z Mostecké uhelné

Skupina Stamford Managing tak v průběhu posledních 12 měsíců prošla několika zásadními změnami vlastnické struktury. Nejprve se v létě loňského roku rozloučila se třemi akcionáři – Petrem Zatloukalem, Michalem Plachým a Martinem Černým – viz náš článek Sedláček: Odcházející akcionáři měli jiný pohled na vývoj trhu. K dalšímu zúžení akcionářské struktury došlo na konci loňského roku, kdy Stamford Managing opustili další akcionáři a spoluzakladatelé skupiny  – Václav Ježek, Ladislav Faktor a Jaroslav Král – kteří však předtím převedli na Stamford podíly ve svých rádiích. Ke zbylým akcionářům, členům vrcholového vedení společnosti – Romanu Chlumskému, Janu Neumanovi a Danielu Sedláčkovi se v těchto dnech připojil čtvrtý společník Antonín Koláček. Při výčtu vlastníků skupiny je třeba jmenovat ještě Petra Dvořáka, který je podílníkem ve společnosti City Multimedia patřící do skupiny Stamford Managing.

Antonín Koláček je jedním z nejúspěšnějších českých podnikatelů, známý zejména díky podnikání v energetice a těžebním průmyslu – je akcionářem  společnosti Czech Coal. Osobně se věnuje zejména společnosti MAITREA a.s., ve které připravuje tři nové projekty – Dům osobního rozvoje, Mateřskou školku a Školu tradičních umění. Je zakladatelem Bankovní akademie a Vysoké školy finanční a správní.

„V rozhlasových stanicích skupiny Media Bohemia se vytvořil tým kvalitních lidí, nadšených pro svoji práci. Myšlenka spojení jejich znalostí, zkušeností a talentu s moderními technologiemi se mi libí a věřím jí. Digitalizace je velkou výzvou jak pro lidi z rádií, tak i pro mě jako investora,“ vysvětluje své rozhodnutí vstoupit do společnosti Media Bohemia Antonín Koláček.

Překvapivý vstup silného investora Koláčka do Stamford Managing je signálem, že tento mediální dům chce zůstat ryze českou skupinou. Nepotvrdily se tak nedávné spekulace některých médií, podle kterých byl záměrem Stamfordu spekulativní nákup rádií a jejich následný odprodej zahraničnímu investorovi.

Stamford Managing se přejmenoval na Media Bohemia

Spolu se změnou vlastnické struktury oznámila společnost v tiskové zprávě i změnu názvu skupiny. „Nové jméno Media Bohemia lépe vystihuje zaměření holdingu na český mediální trh i skutečnost, že za ním stojí pouze český kapitál,“ vysvětluje mluvčí společnosti Lukáš Novák. Změní se název zastřešujícího holdingu, společnosti Proradio Holdings, která by se měla přejmenovat Media Bohemia. Ten vedle 100% podílu ve Stamford Managing a.s. drží i 100% podíl v rozhlasovém mediazastupitelství Media Marketing Services a.s. a podíly v dalších společnostech.

Cílem skupiny Media Bohemia je podle Nováka zachovat silnou českou přítomnost na rozhlasovému trhu. Při rozvoji rozhlasových stanic v jednotlivých regionech pak klade důraz na spojení s lidmi, kteří z tohoto prostředí pocházejí, znají jej a respektují jeho specifika. Hlavní výzvou pro společnost je ale digitalizace.

„Digitalizace rozhlasového vysílání umožní vznik většího počtu kanálů a tedy i větší programovou pluralitu rádií. Pak bude možné rozvíjet i žánrově vyhraněné kanály, zaměřené například na country, jazz nebo klasickou hudbu,“ říká Daniel Sedláček. „Toto je hlavní strategie, na kterou se teď naše skupina zaměří.“

Ve struktuře skupiny plní Media Bohemia a.s. roli správce podílů v držitelích licence pro rozhlasové vysílání. Součástí skupiny je v tuto chvíli 27 rozhlasových stanic, které si každý týden naladí více než 2,8 milionu posluchačů. Jejich podíl na celkové poslechovosti činí 19,9 %. Většinu rádií získala společnost v posledních dvou letech, kdy na českém rozhlasovém trhu proběhla vlastnická konsolidace samostatných rozhlasových stanic do silných mediálních skupin, což bylo logickým vyústěním situace na trhu, na kterém se na konci devadesátých let začala výrazně prosazovat rádia, která měla díky vazbám na zahraniční vlastníky přístup k jejich finančnímu zázemí a programovému know-how.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .