Sítě rádií Hey se prodej Primy údajně netýká

Mediální skupina GES minulý týden prodala polovinu televize Prima švédskému koncernu MTG. Vzhledem k tomu, že tento skandinávský mediální dům provozuje řadu rozhlasových stanic, nabízí se otázka, zda v náruči MTG neskončí také síť Radio Hey, jejíž výsledky poněkud zaostávají za očekáváním.

Nejviditelnější stopou je fakt, že společnost GES Media Holding, jejíž polovinu MTG koupila, podle internetového obchodního rejstříku přes firmu InFin stoprocentně ovládá licencované společnosti Radia Hey Profil a chystaného Radia Hey Sever. „Cílem transakce bylo pouze získání strategického partnera do Prima TV. Žádné další mediální aktivity skupiny GES nebyly součástí transakce, protože je skupina GES hodlá dále rozvíjet a nikoliv jednat o prodeji a partnerství,“ komentuje spekulace o prodeji sítě Hey tisková mluvčí GES Group Jana Adamčíková.

Na základě takového vyjádření nelze vyvozovat jasné závěry. Stačí jen připomenout opakovaná vyjádření GESu ohledně možného prodeje podílu v Televizi Prima. „GES Media Holding přijal tříletý plán rozvoje Primy na léta 2004-2006, který nepočítá s jejím prodejem“, tvrdila Adamčíková ještě krátce před oznámením prodeje (více viz glosa Milana Šmída).

Otázka převodu sítě Hey na zahraničního investora se své odpovědi s největší pravděpodobností před případným prodejem nedočká, jisté ovšem je, že její výsledky nemohou splňovat očekávání současných investorů. Úspěšným lze nazvat snad jen ostravský Hey s týdenním zásahem 66 tisíc posluchačů, slušné výsledky dosahuje pražský Hey s 52 tisíci příznivci týdně. Brněnský Hey ladí 33 tisíc lidí a východočeský Hey profil 36 tisíc lidí týdně. Sečteno – necelých 200 tisíc posluchačů po třech letech budování rozhlasové sítě.

Pozornost si zaslouží také některé majetkové přesuny ve společnostech ovládajících síť rádií Hey. Přestože základy sítě byly položeny vznikem Radia Hey Ostrava, jako společného podniku majitele Radia Čas Radima Pařízka a skupiny GES Holding, dnes již žádný Pařízkův majetkový podíl v obchodním rejstříku vysledovat nelze. Jeho 34%podíl ve společnosti Fajront BS (Radio Hey Ostrava) byl převeden 1. června 2005 na společnost Česká rádia a.s. a 35% podíl ve firmě InFin s.r.o. (vlastník licencovaných společností Radia Hey Profil a Radia Hey Sever) byl 16. března 2005 převeden na společnost GMF s.r.o., kterou ovládá opět GES Media Holding. „Pan Pařízek je a nadále zůstává spolumajitelem sítě Rádií Hey,“ konstatovala v červenci Adamčíková.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .