Sedláček: Bezhlavé akvizice neplánujeme, soustředíme se na rozvoj

Letos v létě se mediální skupina Stamford Managing přejmenovala na Media Bohemia a oznámila vstup strategického investora Antonína Koláčka. Proč vlastně potřebovala Media Bohemia investora? Proč byl vybrán zrovna Koláček a co se jeho příchodem změnilo? Jaké plány má skupina do budoucna? A jak je spokojen s výsledky rodin Hitrádio a Fajnrádio? Nejen na tyto otázky odpovídá předseda představenstva Media Bohemia Daniel Sedláček.

Proč jste vůbec do akcionářské struktury hledali silného investora? Zisky MMS nejsou pro akvizice nových stanic dostatečné?
S hospodářskými výsledky nejen MMS, ale celé skupiny Media Bohemia jsme spokojeni. V posledních dvou letech jsme ale zaznamenali mimořádný rozvoj – akvizicemi stanic jsme se dostali do pozice druhého nejsilnějšího vlastníka rádií, vstoupili jsme do internetu, zúžili jsme vlastnickou strukturu atd. Silného investora jsme potřebovali nejen s ohledem na investice, které již proběhly, ale zejména s ohledem na plány dalšího rozvoje.

Proč jste si vybrali zrovna Antonína Koláčka?
Protože je pro nás tím nejlepším možným partnerem. Dostali jsme i jiné nabídky, od zahraničních finančních investorů nebo velkých mediálních skupin. Jenže Antonín Koláček nepřináší pouze finance, ale i zkušenosti a kontakty. Nejdůležitější však je, že k nám přišel člověk, kterého dlouho a dobře známe, kterého si lidsky vážíme a kterému stoprocentně důvěřujeme.

Jak dlouho se Koláček ve firmě angažuje?
K formalizaci vlastnických vztahů došlo v letošním roce, jeho vstup do skupiny jsme oznamovali začátkem léta. Spolupracujeme ale už delší dobu.

Jaká je současná vlastnická struktura Media Bohemia? Má někdo majoritu?
Media Bohemia je vlastněna čtyřmi společníky. Kromě mě a už zmíněného Antonína Koláčka jsou to ještě Jan Neuman a Roman Chlumský. Nikdo z nás nemá majoritní podíl ani s ním spojené rozhodovací pravomoci. Zásadní rozhodnutí děláme společně.

Zmínil jste odchod akcionářů v roce 2006. Proč z firmy odešli Ježek, Faktor a Král?
Pánové Ježek, Faktor a Král z firmy neodešli, ale prodali své obchodní podíly. Dostali zajímavou obchodní nabídku a využili jí.

Co vstup Antonína Koláčka do firmy přinesl? Změnilo se něco v základní strategii skupiny?
Strategie se nezměnila, pouze se zrychlila její realizace. Zkušenosti Antonína Koláčka nám pomáhají v otázkách restrukturalizace, finanční konsolidace skupiny, řízení lidských zdrojů, lobbyingu a podobně. Skupina postupně zavádí principy, které jsou vlastní velkým společnostem. Nejvýznamnější změnou související s jeho příchodem je ale jiný přístup všech vlastníků ke skupině. Společníci, kteří nedávno odešli, měli logicky blíž ke svým rádiím než ke skupině jako celku. Právě shoda stávajících majitelů skupiny posouvá věci správným směrem – a mnohem rychleji, než dříve.

Jaké máte další plány na rozhlasovém trhu? Plánujete další akvizice?
Nejsme na dalších akvizicích závislí, což neznamená, že bychom se těm smysluplným bránili. Obrovský potenciál vidíme především ve vnitřních rezervách. Očekáváme další zlepšení programu a marketingu našich stanic a s tím i nárůst poslechovosti. To významně přispívá k navýšení obratů MMS. V lokálním obchodě je nadále hlavní prioritou nábor obchodních zástupců a jejich profesní rozvoj. Na národním trhu chceme výrazně investovat do podpory rádia jako reklamního média, jak je patrné i z naší aktivity v oblasti měření efektivity rozhlasové komunikace. Největší růstový potenciál má pak internetová divize, ať už dalším posilováním pozice Impression Media, nebo promyšleným rozvíjením portfolia vlastněných serverů.
Takže spíše než bezhlavé akvizice nás čeká intenzivní práce na fungování skupiny a na rozvoji našich lidí.

Zmínil jste průzkum efektivity rozhlasové komunikace. Co vás k němu vedlo?
Skutečnost, že pro jiné mediatypy – televizi a tisk – průzkumy efektivity už existují a odborníci se shodují, že přispěly ke zpřehlednění a zkvalitnění trhu. Klíčové subjekty na českém rozhlasovém trhu byly již delší dobu zajedno, že podobný projekt je potřebný i pro rádio. My jsme se rozhodli ho nechat vypracovat a jeho výsledky dát k dispozici.

Jaké jsou vaše plány v oblasti digitalizace?
O digitalizaci se hodně mluví, ale málo ví. Uvidíme, co se stane s digitalizací televizí a jakou životaschopnost nové stanice prokáží. Pak si počkáme na právní úpravu digitalizace v rozhlasovém vysílání, teprve potom Vám na Vaši otázku budeme moci odpovědět. Obecně se ale dá říct, že nejdůležitějším předpokladem pro zvládnutí digitalizace budou stejně profesionální spolupracovníci, kvalitní program a zavedené značky. Tedy věci, na kterých soustavně pracujeme už dlouho.

Plánujete internetové verze vašich stanic, jako to v současnosti ve velkém provádí Lagardere?
Co se týče vysílání internetových rádií, tomu se věnujeme už řadu let. Chtěl bych připomenout, že prostřednictvím společnosti Limemedia vlastníme a provozujeme ABradio, největšího poskytovatele internetového rozhlasového vysílání u nás. A tím naše aktivity na internetu zdaleka nekončí.

Uvažujete o vstupu na televizní trh?
V tuto chvíli ne.

Jak jste spokojeni s výsledky rodin Fajn a Hit?
Jsme spokojeni s vývojem většiny stanic zařazených do programových rodin. Naší strategií je poskytnout jim  přístup k marketingovým nástrojům, které mají k dispozici celoplošní konkurenti. Zároveň se ale snažíme zachovat v programu maximální blízkost k regionům, která je naší hlavní konkurenční výhodou. Ukazuje se, že společné programové know-how funguje, ale k úspěchu je potřeba jeho profesionální exekuce lidmi v regionech. Toto tvrzení lze potvrdit následujícími výsledky: Hitrádio Faktor jsme přebírali v 1. polovině roku 2005 a v cílové skupině populace JČ 20 až 45 let mělo share 9,3%. Dnes má 23,1%. U FM Plus je nárůst ve srovnatelné cílovce z 13,6 na více než 23%. Fajn North Music se ve svojí cílové skupině 12-35 let posunul v kraji z 21,8 na téměř 30 procent. Dokonce i pražský Fajn, který jsme přebírali s podílem na trhu 3,6% v cílové skupině 12-35 let, má aktuálně 6,5%. Ne se vším jsme ale samozřejmě spokojeni. Věříme v další nárůsty u rádií jako Hitrádio Orion či Magic.

Je známo, že při tvorbě Fajn a Hitrádií spolupracujete se zahraničními poradci? Má tato spolupráce kýžený efekt?
Samozřejmě. Narazil jsem na to už v předchozí odpovědi. Díky vytvoření rodin rádií máme možnost efektivněji využívat zahraniční know-how. Jsme si ale zároveň vědomi toho, že univerzální recepty nefungují, a tak se snažíme co nejlépe kombinovat světové know-how, obecně platné principy a znalost domácího prostředí. V průběhu let se rozsah naší spolupráce se zahraničními experty mění, spoléháme se stále více na vlastní síly.

Jakou funkci v rámci skupiny zastává Petr Dvořák? Neuvažujete o tom, že dáte více prostoru pro programming jemu?
Petr Dvořák patří k našim nejvýznamnějším partnerům, je spoluvlastníkem společnosti City Multimedia, která drží licence k vysílání rádií City a Blaník. Na vytvoření mimořádně úspěšného formátu Blaníku má zásadní podíl a my bychom jeho zkušeností rádi využili při formování už zmíněné třetí rodiny rádií.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .