Bude průzkum poslechovosti telefonicky nebo face to face?

radiotv221Představenstvo Unie vydavatelů dnes učinilo překvapivé prohlášení ohledně společného průzkumu čtenosti tisku a poslechovosti rozhlasu – MediaProjektu. Přestože tisky již delší dobu dávají najevo, že společný průzkum s rádii neplánují, ČTK dnes přinesla informaci, že od ledna příštího roku bude společný průzkum pokračovat se stejnými realizátory (GfK a Medián), na stejně velkém vzorku (30 tisíc lidí ročně) a změní se pouze metodika na telefonické dotazování s přímým zápisem do počítače. „To padá, to je nyní passé,“ řekl ČTK ředitel Unie vydavatelů Jan Šusta na otázku, zda tisky stále chtějí samostatným průzkum. Vzhledem k tomu, že jde o poněkud překvapivé informace, požádali jsme o vyjádření předsedu Asociace provozovatelů soukromého vysílání Michala Zelenku.

Podle ČTK dnes UVDT oznámila, že od ledna bude pokračovat MediaProjekt jako společný výzkum rádia a tisku s realizátory Gfk a Median a změní se pouze metoda na telefonické dotazování CAPI…

To je omyl, nejedná se o telefonické rozhovory, ale o face to face.

Je to definitivní? Schválila to i APSV, resp. RS SKMO?

RS SKMO obdržela informaci, že tisková média změnila názor a chtějí pokračovat v multimediálním výzkumu i s rádii. Jedná se o metodu CAPI, kde v osobním rozhovoru jsou odpovědi zaznamenávány do počítace místo na papír.

A vyhovovala by vám taková podoba MP?

To zatím nevíme, protože pilotní výzkumy zadalo UVDT a výsledky nám budou teprve prezentovány. Konkrétně se tak stane 4. srpna, před prezentací výsledku MediaProjektu.

Máte ještě o společný výzkum s tisky vůbec zájem?

My jsme byli spokojeni s dosavadním Mediaprojektem. S odstředivými tendencemi přišly časopisy. Proto jsme museli realizovat pilotní výzkum metodou CATI, což je v Evropě většinový způsob zjišťování poslechu rozhlasu.

Pilot pro nás realizovaly firmy Median a Stem/Mark. Dopadl výborně a s výsledky jsme navýsost spokojeni. V soucasné době studujeme zprávu Dr. Milana Tučka ze Sociologického ústavu, který výsledky prověřoval.

A jak tedy budete dále postupovat?

Po srpnové prezentaci CAPI a po srovnání II. kvatrálu Mediaprojektu s CATI pilotem (data z Mediaprojektu dostaneme 4.8.) se budeme muset rozhodnout, zda budeme pokračovat s printy nebo zda půjdeme svoji vlastní cestou. Obě varianty jsou
pro nás zhruba stejně nákladné, v obou je stejný počet interview (30 tis. za rok), takže se budeme rozhodovat pouze podle metodiky, užitečnosti a využitelnosti výzkumu pro rádio.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .