RadioProjekt IV.-I.Q 06 – ohlasy z rádií

Výsledky poslechovosti za poslední čtvrtletí loňského a první čtvrtletí letošního roku jsou známy již pět dní, takže přichází čas na tradiční ohlasy z rádií. Ředitelům rozhlasových stanic jsme položili tři otázky: 1. Jaký máte dojem z prvního výstupu RadioProjektu? 2. Jste vy osobně s vašimi výsledky spokojeni? 3. Překvapil vás nějaký výsledek? Zde jsou odpovědi těch, kteří na naši výzvu reagovali. Rádia, která se zatím nevyjádřila, mohou tak učinit dodatečně na adrese redakce@radiotv.cz, jejich vyjádření bude do článku doplněno.

Jiří Hrabák (Radio Impuls):

1. Radioprojekt ukázal přece jen větší potenciál rádií obecně a to je, myslím, pozitivní signál pro případný nárůst investic do rozhlasové reklamy.
2. Rádio Impuls ukázalo svojí sílu, a to jak celkově, tak ve své primární cílové skupině 20-49.  Kvalita je ale zřejmá i u ostatní celoplošné
konkurence. Velmi nás potěšil nárůst RockZone 105,9. Jeho výsledky potvrdily naši snahu postavit opravdu moderní rockové rádio.
3. Těch překvapení je více. Relativní neúspěch starších formátů. Nízká poslechovost rádií vysílajících z Prahy a tvářících se jako pražská radia v samotné Praze. Přestože jde o „pražská “ rádia mají více posluchačů na různých  „dokrývačích“. Příjemnou zprávou jsou pro mne i výsledky našich rádií – nevím, zda to mám rovnou nazvat překvapením.

Petr Dvořák (Rádio City):

S mírnou nadsázkou lze říci, že všechno je jinak. Zdá se, že Radioprojekt skutečně bude přinášet spolehlivější data. Na zásadní hodnocení je ještě čas, ale u celoplošných rádií je nezpochybnitelné postavení Evropy 2. Je to vynikající produkt. U ČRo1 si nemohu odpustit uplatnění jednoho výroku Henryho Forda: „Ani silný produkt dlouhodobě neunese tíhu slabého vedení.“
V krajských výsledcích bych s hodnocením počkal na příští výstup, ale za pozornost stojí pořadí jednotlivých stanic v „krajských hitparádách“. I zde se nejspíše ukáže, že Radiprojekt měří přesněji skutečnou poslechovost. Potěšily mne výrazně lepší výsledky stanic, které také rád poslouchám – Vltavy, Rádia Classic, Rádia 1 a RockZone. Za poznámku ovšem stojí i to, že mezi „alternativní“ stanice, někam mezi Rádio 1 a RockZone, se zařadilo v Praze i Fajn Rádio…
Z výsledků našich stanic si nevím rady s poklesem share City při současném nárůstu share Rádia Most, jde v podstatě i totožné programy. U Blaníku počkáme na další výstup, doposud jsem program podle výstupů Madiaprojektu nehodnotili, opakované signály v jakémkoli směru ale samozřejmě ignorovat nebudeme.

Sonja Šemberová (RockZone 105,9):

1. Jsou to  rozhodně šťavnatá čísla. Ale nějaký význam budou mít tehdy, až budeme mít za sebou pět nebo šest měření. Myslím, že  nové výsledky (v segmentu, do kterého patří RockZone 105,9) jen v jiných hodnotách odrážejí trendy, které tu stejně byly už předtím.
2. Samozřejmě. Byl to pro RockZone 105,9 hrozně dlouhý relaunching. Je čím dál těžší na sebe na pražském trhu upozornit. V každém případě si ale opakujeme základní životní pravdu – jednou jsme nahoře, jednou dole. Navíc výsledek v případě rádií často ani nezávisí na kvalitě.
3. Ano, ten náš :) Ale vážně – potěšil nás výsledek našich kolegů z Impulsu. Sledujeme totiž, jak, tvrdě pracují
na novém stylu. A první místo , jak v daily, tak ve weekly reach, tak v podílu na trhu, je opravdu obdivuhodné.

Jan Pokorný (ČRo 1 – Radiožurnál):

1. Mám z výstupu dojem, který je ovlivněn výsledky měření :)
2. Nezpochybňoval jsem výsledky MediaProjektu, nečiním tak ani u RadioProjektu. Ke spokojenosti mám daleko. Ale je to výzva.
3. Už delší čas bylo zřejmé, že postavení ČRo 1 – Radiožurnálu se bude po zavedení nové metodiky lišit. Takže výsledek mě nepřekvapil.

Linda Rainová (ExpresRadio):

1. RadioProjekt se nám jeví jako více objektivní výzkum zohledňující také alternativní formáty, kterým se ve výsledku zadařilo. Zdá se, že pracuje s mladší skupinou respondentů.
2. V zásadě jsme spokojeni, závěry je však možné udělat až po hlubší analýze a také po dalších výsledcích poslechovosti.

Michal Mlejnek (Kiss Hády):

1. Velmi pozitivní. Podařilo se navázat na Mediaprojekt a pro rádia nový průzkum přinesl zase posun dál.
2. Jako zástupce RadioNetu v SKMO jsem spokojen z výše uvedeného. Jako reprezentant Kiss Hády samozřejmě také, protože jsme upevnili svoje postavení na trhu.
3. Vzhledem k tomu, že jsem se účastnit celého procesu přípravy nového Radioprojektu včetně srovnávacích náhledů jak pilotního průzkumu v loňském roce, tak i srovnávání souběžného kvartálu, tak konečné výsledky nepřinesly překvapení. Znovu musím konstatovat, že největším úspěchem Radioprojektu je to, že navázal na předešlý průzkum bez větších výkyvů a konečně dokázal najít ty těžko zastižitelné skupiny, jejichž výsledek vyl předtím dovažován.

Petr Vladyka (Evropa 2):

1. Samozřejmě převažují pozitiva, avšak předpokládám, že až srpnová či dokonce listopadová čísla Radio Projektu poukažou na skutečné trendy v poslechovosti Evropy 2 i ostatních rádií podle nové metodiky.
2. Jednoznačně.
3. V zasadě ne.

Pavel Hájek (Rádio North Music):

1. Dojem z prvního výstupu RadioProjektu mám smíšený, ale respektuji ho.
2. S výsledky jsem spokojen pouze napůl, tedy s výsledkem týdenní poslechovosti.
3. Překvapil a nepotěšil mě výsledek denní poslechovosti, podrobíme ho analýze a především uvidíme podle dalšího průzkumu jestli bude tento trend pokračovat.

Martin Hroch (Radio Investments):

1. Za celou skupinu odpovím Vašim článkem:.. Mezi pražskými stanicemi má nejvíce posluchačů Country Radio, každý týden ho
alespoň jednou ladí 212 tisíc lidí, každý den pak 91 tisíc. Rádio Beat poslouchá 193 tisíc týdně (106 tisíc denně) a nejúspěšnější z hitových stanic je Fajn Radio se zásahem 147 tisíc týdně a 78 tisíc denně. Následuje Rádio Bonton (140 tisíc týdně /63 tisíc denně), Kiss 98fm (140/54) a Rádio City (139/56). Velmi příznivé výsledky dosáhly v porovnání s výstupy MediaProjektu alternativní stanice Rádio 1 (101 tisíc týdně/48 tisíc denně),…
2. Jsme naprosto spokojeni, máme 1. i 2. pozici v Praze a to se slušným náskokem.
3. Všechno začíná znova, trendy uvidíme tak během 3-4 výsledků.

Michal Balík (Fajn Rádio):

1. Je dobře, že se rádia a mediazastupitelstvi dohodla na odtržení rozhlasováho výzkumu od tiskového. Stejně jako většina lidí z rádií mám radost, že se Radio Projekt vypořádal se známými nedostatky Media Projektu (nevýhody společného dotazování s tištěnými médii, nezastižitelnost mladých respondentů atp.). Radio Projekt je bezesporu krokem vpřed.
2. Na spokojenost je brzy. Mám radost, že pražské Fajn Rádio pokořilo v celkové poslechovosti nejen tradičního rivala Radio Deejay, ale i City a Kiss. Na druhou stranu se stále nenaplnily naše představy o postavení Fajn Rádia v Praze. Nepochybuji tedy o správnosti naší strategie, ale při její realizaci máme ještě velký prostor pro zlepšení.
3. Na chvíli mě překvapilo, jak Media Projekt a Radio Projekt rozdílně popisují postavení mladých formatů a konzervativních produktů typu Čas, Blaník či veřejnoprávní studia ČRo. V této věci ale věřím, že nový výzkum ukazuje realitu trhu přesněji.

Jan Neuman (Sun Media):

1. Radioprojekt je zásadním posunem kupředu. Osamostatnění rozhlasového výzkumu je důležitý krok na cestě ke kvalitnějším datům, na
jejímž konci čeká elektronické měření pomocí Radiometrů. Obraz rozhlasového trhu vypadá v nových datech mnohem logičtěji, než v posledních fázích Mediaprojektu. Potvrzení silné pozice rádia na mediálním trhu je rozhodně dobrou zprávou pro všechny broadcastery.
2. Každé hodnocení naráží na nemožnost srovnání týdenní a denní poslechovosti mezi starým a novým výzkumem. Nová data se musíme naučit interpretovat a k tomu potřebujeme více času. Počkejme si jaký vývoj uvidíme v dalších 2-3 výstupech. Pokud bych měl hledat důvody ke spokojenosti, pak uvedu stabilní pozici MMS, které si i přes posílení celoplošných stanic dokázalo udržet tržní podíl na úrovni 40%. Velkým povzbuzením je pro mě posílení sharu pražského Fajn Rádia i většiny stanic z rodiny Hitrádií. Věřím, že se potvrzuje správnost cesty, kterou jsme se společně s kolegy z regionálních rádií před rokem vydali.
3. Žádné zásadní překvapení se nekonalo a to je dobře. Chci věřit, že jsme už překonali období, kdy jsme nad výsledky některých regionálních stanic zůstávali v němém úžasu. Jsem spíše zvědav, jakých překvapení se dočkáme při „interpretaci“ dat od kolegů z rádií. Někteří jsou v této disciplíně velmi kreativní a dokážou k několika údajům vytrženým z kontextu vytvořit neuvěřitelné legendy. Tentokrát je ale na legendy opravdu brzy.

Barbora Tachecí (Frekvence 1):

1. Samostatný první výstup nedává moc velký smysl — bezpochyby cenné budou trendy, které se ukáží při dalších výstupech.
2. Přestože změny v metodice byly podle mého názoru až příliš výrazné (nejen změna způsobu dotazování, ale i změna váhy jednotlivých kategorií), Frekvence 1 posílila v daily reach a zůstala jedničkou na trhu v důležitém čase po–pá 7.45–15.00 h. S tím jsem velmi spokojena. Potěšilo mě i to, že přestože se váha žen v měřeném vzorku snížila ve prospěch mužů, uchovala si Frekvence 1
lídrovství právě mezi ženami. Na druhou stranu mě nemůže nemrzet, že jsme přišli o prvenství v sharu. Ale opakuji: důležité budou trendy.
3. Překvapila mě délka skoku Impulsu s ohledem na fakt, že výrazné programové změny jsem na tomto rádiu nezaznamenala, takže možná zabodovala silná kampaň. A nečekaně dobře si podle mého názoru vedla právě s ohledem na metodiku,
preferující mladší posluchače, stanice ČRo Praha.

Daniel Rumpík (Rádio OK):

1. Zpracování průzkumu mně přijde mnohem přesnější a cílenější než u minulé metodiky. Uvidíme ale, jaká bude situace po dalších měřeních, které budou následovat. Samozřejmě ale záleží na správné interpretaci jednotlivých dat.
2. V naší stanici jsme samozřejmě spokojeni. V DR i WR jsme dosáhli historického maxima (132, resp. 263 tisíc). Zároveň si ale uvědomujeme, že jde o bod nula. Za půl roku budeme už přece jen  moudřejší. Každopádně to je pro nás báječná motivace k další práci.
3. Mně osobně překvapily výsledky našich sousedů v Rádiu Hey! Profil. Zejména s ohledem na jejich počáteční cíle, které se pohybovaly nad hranicí 100 tisíc posluchačů:

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: