Nový průzkum poslechovosti změnil ceny reklamy

Před měsícem byl zveřejněn první výstup nového průzkumu poslechovosti RadioProjekt a reklamní sítě na nová čísla reagovaly úpravou svých ceníků. RRM přišla s novými cenami počátkem měsíce a minulý týden avizovala změnu i MMS. Ačkoliv ceny za celoplošné reklamní spoty mírně stouply, fakticky se jedná o zlevnění, cena za oslovení tisíce posluchačů (CPT) totiž u MMS i RRM poklesla.

Nový průzkum poslechovosti potěšil obě mediazastupitelství, která na českém rozhlasovém trhu zastupují privátní stanice, ve všech sledovaných ukazatelích si totiž polepšila jk MMS tak RRM, na úkor společnosti ARBOmedia, která zastupuje veřejnoprávní rozhlas. V závorce jsou pro srovnání uvedeny výsledky posledního výstupu MediaProjekt za druhé pololetí loňského roku.

WR v tisících DR v tisících AQH v tisících share
MMS 4551 (3857) 2755 (2705) 772 (663) 39,8% (39,7)
RRM 4217 (3308) 2573 (2292) 698 (561) 35,0% (33,0)

Jak je přehledně vidět v tabulce, nárůst byl nejmarkantnější v týdenním zásahu (WR), což souvisí s novou metodikou výzkumu, alůe jasně se projevil i v dalších ukazatelích, včetně průměrné čtvrthodiny, na jejímž základě se počítá cena za oslovení tisíce posluchačů.

Jako první změnila ceník před dvěma týdny Regie Radio Music. Třicetivteřinový spot na celé síti (RRM Total) v rozhlasovém primetime 9-12 hodin stál doposud 41200 korun, nově se účtuje 43800 korun. I přes vyšší cenu spotu reklama fakticky zlevnila, za oslovení tisícovky posluchačů nyní klient zaplatí 51 Kč, zatímco doposud platil 52,5 korun. V celodenním průměru (od 6 do 19 hodin) pak CPT pokleslo na 49,3 Kč. „Udržujeme kontinuální cenovou politiku. Poptávka po našich produktech převyšuje možnou nabídku. Prostřednictvím nových výsledků poslechovosti jsme rovněž museli cenově dorovnat nově vzniklé disproporce u CPT v rámci jednotlivých stanic a produktů,“ říká ke změně cen Petr Mareš, ředitel marketingu RRM. Ceny RRM se mohou znovu změnit od července, kdy začne zastupovat Rádio Hey. Pokud by se cena nezvýšila, klesl by celodenní průměr CPT na 47,1 Kč.

Media Marketing Services informovala o nových cenách koncem minulého týdne, v platnost ovšem vstoupí až k 1. červenci, kdy síť opustí skupina rádií Hey, která bude nově zastupována právě konkurenční RRM. Průměrná cena za reklamní spot na všech rádiích sítě (MMS Total) stoupne o stokorunu na 34800 Kč, ovšem CPT poklesne z 52,7 na 47,8 Kč. Srovnatelný spot v dopoledním primetime přijde klienty na 45300 Kč. „Důvodem k tomuto kroku jsou aktuální výsledky nového výzkumu poslechovosti a ukončení obchodní spolupráce s Hey rádii. I přes tyto změny zůstává MMS Total produktem s největším zásahem na trhu. Jeho hladina CPT na úrovni 47,76 Kč z něj i nadále činí nejefektivnější celoplošný produkt,“ vysvětluje Pavel Lupjan, obchodní ředitel MMS.

MMS společně s novým ceníkem představila také novinku ve svém produktu MMS Výběr. „Zavádíme u tohoto produktu princip originálních výběrů stanic podle potřeb zadavatele. Na základě zadání připravíme pro cílovou skupinu zadavatele vždy originální MMS Výběr, přičemž garantujeme produktovou cenu dle pásmového ceníku, celoplošné pokrytí (nebude-li jiný požadavek) a share 30% na cílovou skupinu „všichni“. Tento způsob prodeje zadavatelům přinese efektivnější zásah cílové skupiny (rádia budou primárně vybírána dle vhodnosti na cílovou skupinu), přesnější cílení na požadované oblasti či regiony a také zmírní případný nesoulad mezi požadavky zadavatele a možnostmi rozhlasových stanic,“ dodává Lupjan.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .