MML 1/2007: výrazný vzostup Rádia_FM, Expres blízko k rekordu

Prvá tohtoročná vlna MML-TGI priniesla pozitívne výsledky pre väčšinu celoslovenských staníc. Prvých päť vysielateľov na trhu malo stúpajúcu tendenciu, významne si polepšil aj alternatívny verejnoprávny okruh Rádio_FM. Regionálne stanice až na niekoľko výnimiek zotrvali na dlhodobých hodnotách. Najpočúvanejšou stanicou je naďalej Rádio Expres pred verejnoprávnym Rádiom Slovensko – SRo 1. Aktuálna vlna prieskumu sa uskutočnila v dňoch od 8. januára do 1. apríla 2007 na vzorke 2115 respondentov vo veku 14-79 rokov.

Celoplošné a multiregionálne stanice

Počúvanosť celoslovenských staníc mala v tejto vlne opäť rastúcu tendenciu. Vzostupné čísla zaznamenali takmer všetci významní hráči. Najpočúvanejšie Rádio Expres takmer prekonalo svoju historicky rekordnú hodnotu, v tejto vlne sa k nemu prihlásilo 945 tisíc poslucháčov, čo je nárast o 59 tisíc. Prvý okruh Slovenského rozhlasu zaznamenal +25 tisíc poslucháčov na súčasnú hodnotu 843 tisíc. Najvýraznejšie stúplo Fun rádio (+68 na 497), ktoré si posilnilo pozíciu pred silnejúcimi Jemnými melódiami (+21 na 407), tie si udržali pozíciu štvorky na trhu.

Darilo sa aj regionálnemu vysielaniu Slovenského rozhlasu. Okruh SRo 2 Regina získava najlepšie čísla v krátkej histórii (+45 na 388). Rádio Okey nezaznamenalo výraznejšiu zmenu, ale prieskum naznačuje klesajúcu tendenciu v dvoch vlnách za sebou (-15 na 273). Výraznejší vzostup však zaznamenalo verejnoprávne SRo 4 Rádio_FM, ku ktorému sa prihlásilo 42 tisíc nových poslucháčov (+42 na 199). Ide o prvý signifikantný posun od relaunchu tejto stanice v roku 2004. Tento vzostup môže byť dôsledkom programových zmien, ktorými stanica prešla v posledných mesiacoch. Pre _FM je však dôležité, aby sa stúpajúci trend potvrdil aj v nasledujúcich vlnách.

Rádio Viva potvrdilo svoje doterajšie hodnoty, a zostáva na podobnej úrovni ako v predošlej vlne (-14 na 122). Podobne je na tom aj duchovné Rádio Lumen (+8 na 113). Poradie multiregionálnych staníc dopĺňa Rádio HEY! (+15 na 42) a uzatvára verejnoprávny okruh SRo 3 Devín (-19 na 26).

Regionálne a lokálne rádiá

Trh regionálnych staníc sa zmenil po ukončení samostatného pôsobenia Rádia Východ. Na čele regionáliek sú v tomto prieskume dve pôvodne nitrianske rádiá. Najvyššiu počúvanosť dlhodobo dosahuje N-Rádio (+6 na 46), ktoré však nedávno vrátilo licenciu. Pozíciu v regióne si posilňuje aj Rádio MAX, ktoré zaznamenalo významný nárast (+21 na 32). Na hornej Nitre je stále populárne bojnické Rádio Beta (+4 na 31), na východe sa relatívne darí Rádiu KISS (+3 na 23).

Ostatné stanice sa pohybujú v nižších hodnotách. Rádio Dúha pokrývajúce prevažne oblasť Považia dosiahlo jeden z najslabších výsledkov vo svojej histórii (-8 na 15). Zlepšovanie pokrytia trenčianskeho Rádia HIT FM sa zatiaľ neprejavuje na výsledkoch (+6 na 17). Zo žilinských rádií sa nedarí ani jednému. Formálne najviac poslucháčov má Rádio Fajn (+6 na 12), nasleduje ZET (+2 na 8) a Frontinus (-7 na 6). Ani jeden z týchto výsledkov všaj nemožno považovať za relevantný. Podobne sú na tom ostatné regionálne stanice, ktorých čísla uvádzame len pre úplnosť: Rádio RTI z Popradu má 3 tisíc poslucháčov, a počúvanosť staníc ONE Banská Bystrica, GO DJ Trenčín a SiTy Bratislava nedokázal prieskum zobraziť.

Rádiá zo zahraničia

Počúvanosť maďarských rádií presahujúcich na Slovensko je na mierne vyššej úrovni oproti predošlým vlnám. Maďarské stanice uprednostňuje 231 tisíc poslucháčov, čo je symbolický nárast. Najviac priaznivcov má súkromné Danubius rádió (77 tisíc), ktoré si vymieňa pozíciu so svojim najväčším konkurentom Sláger rádió (73 tisíc). Súhrnná denná počúvanosť verejnoprávnych okruhov Petöfi a Kossuth je na úrovni 48 tisíc. V prieskume sa už stabilne objavuje aj samostatný výsledok prihraničného Kék Duna rádia, ktoré má u nás 27 tisíc poslucháčov. Ostatné maďarśké stanice si delia 6 tisíc poslucháčov na Slovensku.

Obľuba českých rádií je podstatne nižšia – ich súhrnná počúvanosť je 57 tisíc, a v posledných vlnách sa mierne zvyšuje. Zaujímavé je, že najpočúvanejším je opäť Český rozhlas 1 Radiožurnál, ktorý na českom trhu klesá. U nás sa teší podpore 20 tisíc poslucháčov. Súkromná Frekvence 1 má 15 tisíc, Radio Impuls 6 tisíc, a ostatné rádiá sa delia o 16 tisíc poslucháčov. Tieto hodnoty však nemožno za žiadnych okolností prirovnávať k českému prieskumu počúvanosti, ktorý sa odlišuje metodikou aj počtom respondentov.

V slovenskom prieskume sa ešte objavujú aj hodnoty rakúskeho verejnoprávneho okruhu Ö3 Hitradio (3 tisíc) a Rádia Vatikán (5 tisíc). Pre úplnosť uvádzame aj počúvanosť národnostného vysielania Slovenského rozhlasu, okruhu SRo 5 Patria, ktoré má 21 tisíc poslucháčov.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: