Petr Pospíchal dnes v parlamentu neuspěl

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zastupovaná předsedou Petrem Pospíchalem dnes utržila na půdě poslanecké sněmovny debakl. Poslanci nejen neschválili její zprávu o digitalizaci, ale opětovně vydali usnesení, aby se zdržela jakýchkoliv nevratných kroků v oblasti digitalizace.

Petr Pospíchal, který se k velké nelibosti poslanců neúčastnil dnešního jednání o zprávě RRTV o digitalizaci od začátku, vystoupil se svým projevem až poté, co ve svých vystoupeních doporučili zamítnutí zprávy postupně poslanci Petr Pleva, Karel Sehoř i Ladislav Skopal. Poslankyně Ivana Levá se za Stálou komisi pro sdělovací prostředky vyjádřila ve smyslu, aby RRTV neudělovala licence s platností přes rok 2007.

Následoval projev ministra informatiky Vladimíra Mlynáře, který se bránil nařčení, že viníkem je jeho ministerstvo tém, že nepřipravilo legislativu. „Podle mého soudu nemůžeme mít zákon na všechno v České republice a digitální televizní vysílání je jednou ze služeb telekomunikačního trhu a mělo by býti řízeno pokud možno obecnými pravidly, která platí i pro jinou část telekomunikačního trhu. Vytváření speciálních pravidel pro každou část trhu je podle mého soudu cesta do pekel a mimochodem debata a spory, které zažíváme v oblasti televizního vysílání a mediální legislativy, by nás v tomto směru mohla použit.“

Po dalším projevu Petra Plevy, který upozornil na fakt, že současné multiplexy jsou pouze dočasné, vystoupil znovu Ladislav Skopal s upozorněním, že se Rada musí domluvit s komerčními televizemi, abychom vůbec v roce 2007 měli k dispozici kýžených šest plnohodnotných multiplexů.

Pospíchal: Musíme se řídit platným zákonem, nikoliv zákony budoucími

„Všichni asi víte, že když rada vyhlašovala licenční řízení na obsazení digitálních sítí televizními programy, tak to bylo většinové rozhodnutí rady, nikoli však jednomyslné. Ze 13 členů rady vyhlášení licenčníhořízení podpořilo 8 členů, čili dostatečná většina, 5 členů rady totovyhlášení nepodpořilo, 4 byli proti, 1 se zdržel. Zpráva, kterou si Sněmovna vyžádala a kterou jsme na její žádost připravili, byla schválena hlasy všech 13 členů rady,“ řekl na úvod svého projevu Pospíchal.

Pospíchal kritizované vyhlášení licencí na digitální televize obhajoval tím, že se Rada musí řídit platným zákonem a nikoli zákony budoucími nebo zákony, o kterých si teprve myslí, že by měly být. „Stejně tak rada dospěla k závěru, že jepovinna konat, protože případná nečinnost rady by mohla být snadnožalována kterýmkoli ze subjektů, který by digitálně chtěl vysílat.“

Pospíchal také nesouhlasil s tím, že by se neměly udělovat licence s platností delší než do roku 2007, do kdy platí technická koordinace stávajících kmitočtů. Podle něj jednak květen 2007 nebude znamenat pro diváky žádný předěl a hlavně by takové vysílání bylo pro každého provozovatele naprosto neefektivní a tedy nerealizovatelné. „Jestliže podle vysílacího zákona má provozovatel 360 dní na to, aby po obdržení licence začal vysílat, můžeme si snadno spočítat, jak blízko bychom se – a to tedy opakuji, že teoreticky, protože pochybuji, že by se za takových podmínek někdo do licenčního řízení přihlásil – dostali právě k datukvětna roku 2007.“

Ve chvíli, kdy ČTÚ přidělil kmitočtové sady provozovatelům digitálních sítí, začalo být zřejmé, že těžko bude moci rada stát opodál, protože ty podnikatelské subjekty, které tato provozníoprávnění od Českého telekomunikačního úřadu obdržely, samozřejmě chtějí na těch obdržených sadách kmitočtů provozovat vysílání,“ řekl mj. Pospíchal a pokračoval: „Kmitočet sám o sobě, jak někdy říkám, má menší cenu než vzduch. Kmitočty, které ČTÚ vydal, tedy tyto kmitočtové sady, jsou zkoordinovány v té podobě, v jaké jsou do května roku 2007. Tohoto argumentu se často používá právě proti tomu, aby RRTV obsazovala digitální sítě na dobu delší.“

Poslance ovšem Pospíchal nepřesvědčil a záverečné hlasování vyznělo zcela jednoznačně. Pro neschválení zprávy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o přípravě a průběhu digitalizace hlasovalo 57 ze 101 přítomných zákonodárců a usnesení, kterým sněmovna vyzývá RRTV, aby se až do přijetí novely o rozhlasovém a televizním vysílání zdržela všech nevratných kroků v oblasti digitalizace vysílání podpořilo 78 poslanců ze 102. Podle informací magazínu Česká média v obou případech hlasovali proti pouze dva poslanci – lidovec Cyril Svoboda a unionista Karel Kühnl.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .