Konec Radiohradu: osudová chyba nebo plánovaný úmysl?

radiotv-archivAktualizováno o stanovisko Radima Pařízka a Milana Rašíka.Překvapivý konec téměř čtyři roky trvající kauzy okolo Radiohradu vyvolal mnoho vášní. Jedni soudili, že provozovatel Radiohradu Milan Rašík udělal školáckou chybu, jiní soudili, že za vším stojí provozovatel Radia Hey společně s některými členy RRTV a objevily se i spekulace, že šlo o společný plán Radiohradu a Radia Hey. S přihlédnutím k faktu, že Milan Rašík s médii nekomunikuje, vše nasvědčuje tomu, že nejblíže pravdě je třetí skupina.

Stručně shrnuto: RRTV v roce 2001 neudělila licenci Radiohradu, přestože podle nového zákona měla stanice na prodloužení právo. Provozovateli dal za pravdu soud, který potvrdil, že předchozí RRTV konala nezákonně, a současná RRTV Radiohradu chystala náhradní kmitočty. K velkému překvapení Milan Rašík žalobu stáhl a Rada kmitočty bez liucenčního řízení přidělila Radiu Hey Ostrava.

Tato kauza vyvolává několik otázek. Stáhl Miálan Rašík žalobu proti rozhodnutí RRTV z pouhé neznalosti, byl k tomu někým přemluven anebo tak učinil plánovaně po dohodě s provozovateli Radia Hey Ostrava? A postupovala RRTV správně, když tři kmitočty plánované pro Radiohrad přidělila bez licenčního řízení Radiu Hey?

Poslední otázka vyvolává řadu pochybností. Radio Hey Ostrava podle oficiálních propočtů RRTV pokrývá pouze město Ostrava a Opavu s okolím a nově přidělené kmitočty v Havířově a Českém Těšíně vytvoří oblast pokrytí, která nebude spojitá, což RRTV vždy odmítala. Tento argument mj. použila, když zamítla žádost Country Radia o dokrývač v Ćeské Lípě. „To, že někdy jde o území zcela spojitá a někdy ne zcela, je sice pravda, ale také lze říct, že žádné dva případy nejsou totožné a vždycky je nutno vážit celou řadu různých aspektů. Mladou Boleslav a Country Rádio si teď neuvědomuji, ale dovedu si představit, že pro oba typy
rozhodnutí najdete víc než dost příkladů,“
říká k tomu předseda RRTV Petr Pospíchal.

„U těch přidělených kmitočtů nelze říct souhrnně přesně, kolik lidí zasahují, protože jde o kmitočty dokrývací, takže spíše vylepšují příjem, než že by ho někomu dodávaly úplně nově. To je pravděpodobné jen u toho kmitočtu s nejsilnějším výkonem, přesné číslo tady teď nemám k dispozici, ale bylo by to v desítkách tisíc obyvatel.“

RRTV: Hrozila možnost pozitivní fikce

Proč tedy RRTV nevypsala na tři kmitočty v druhé největší české aglomeraci licenční řízení, když se do posledního tendru na Ostravsku přihlásilo na dvacet uchazečů? „Je možné, že by o ně byl zájem, jako ostatně o každé kmitočty nabízené v licenčním řízení. Důvody, proč se Rada přiklonila k tomuto řešení, jsou přibližně tři. Radio Hey Ostrava si o tyto kmitočty požádalo, a to v dostatečně dlouhém časovém úseku jako jediný žadatel. Některým jiným provozovatelům v dotčené oblasti mimochodem přidělujeme jiné kmitočty obdobným způsobem, a to za mnohem menší pozornosti – například Evropě 2,“ říká Pospíchal.

Dále upozorňuje na možnost pozitivní fikce, což je stav, kdy pokud Rada k nějaké žádosti nezaujme v zákonné lhůtě stanovisko, je tato schválena automaticky. „Pro rozhodování nad žádostí Radia Hey jsme ovšem měli velmi málo času, protože zanedlouho by je žadatel získal v důsledku pozitivní fikce. No a nakonec jde o to, že tím zcela jednoznačně končí kauza pana Rašíka, která měla několik neopakovatelných rysů (prolínaly se v ní dvě různé právní úpravy).“

Podle neoficiálních informací je stále pravděpodobnější možnost, že Radiohrad stáhl žalobu úmyslně po dohodě s Radiem Hey Ostrava. Již na jaře se mezi severomoravskými broadcastery proslýchalo, že obě stanice plánují spolupráci a své kroky koordinují. Za svůj ústupek se má Rašík údajně podílet na zprovoznšní Radia Hey ve Slezsku. To ostatně naznačuje sám předseda RRTV: „Předpokládám ostatně, že Radio Hey podávalo tuto žádost o přidělení těchto dokrývacích kmitočtů nikoliv proti vůli pana Rašíka.“

UPDATE: „V současné době byla uzavřena dohoda mezi ostravským rádiem Hey a panem Rašíkem, která dala vzniknout slezské pobočce radia Hey. Milan Rašík se stal ředitelem této slezské pobočky se samostatnou pravomocí obdobnou jako má ostravská pobočka radia Hey. M.Rašík provozuje navíc kmitočty ve Slezsku, za to dostává smluvní odměnu. Počítá se, že Slezská pobočka bude vyvíjet vlastní samostatnou činnost zejména obchodní, ale také vlastní promo akce, pořady v rádiu apod,“ řekl RadioTV ředitel sítě Hey Radim Pařízek.

Ve stejném duchu reaguje také Milan Rašík: „V této pobočce jsem ředitelem se samostatnou pravomocí obdobnou jako má ostravská pobočka radia Hey. Navíc jsem provozovatelem kmitočtů ve Slezsku.“ Ani jeden z pánů ovšem neodpověděl na otázku, zda se na stažení žaloby společně dohodli předem.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: